nieuws

Nog veel onduidelijkheid over hypotheken in provisiestelsel

Archief

Geldverstrekkers breken zich nog het hoofd over de manier waarop vanaf volgend jaar de hypotheekprovisie vorm moet worden geven. Centrale vraag is of een hypotheek standaard als complex product moet worden aangemerkt. Daarnaast bestaat de vrees dat geldgevers niet meer op rente, maar op provisie gaan concurreren.

Karel Pauw, directeur van de Vereniging voor Hypotheekadviseurs in Nederland (VVHN), pleitte op het hypotheekcongres van de Postbank voor uitstel van het nieuwe beloningsregime. “Laten we dan maar op 1 januari 2008 beginnen met 70% afsluit- en 30% doorlopende provisie, want nu is nog veel te veel onduidelijk.” Pauw vreest een administratieve chaos rond de jaarwisseling. “Er zijn nog zo veel problemen met de uitwerking van de regels. Straks moeten er per hypotheek elf posten in plaats van één worden bijgehouden.”
Een ander gevaar is dat er ontsnappingsmogelijkheden worden gecreëerd om het dreigende liquiditeitsprobleem bij het intermediair te omzeilen. “Tussenpersonen gaan gaten opvullen met producten waarop ze afsluitprovisie ontvangen. Ook bestaat de kans dat bij een hypotheek het geld en het bijverband gescheiden gaan worden. Dan is de lening zelf geen complex product en kan daarover dus volledige afsluitprovisie worden betaald.”
Wel of niet complex
Ebbo de Jong (ELQ Hypotheken) ziet in de complexiteitsvraag een gevaar voor de geldgever: “Wij leveren alleen het geld en verstrekken daarmee geen complex product, zou je kunnen zeggen. Het lijkt erop dat de regelgeving de verantwoordelijkheid voor het bepalen wat wel of geen complex product is, bij de tussenpersoon neerlegt, omdat die uiteindelijk het complexe product samenstelt.”
De vraag is nu waar de verantwoordelijkheid ligt als de adviseur het sluiten van een complex product niet meldt. “Wij zijn met het ministerie van Financiën in conclaaf om daarover duidelijkheid te krijgen”, zegt De Jong.
Concurrentiemiddel
Bart Schlatmann, sinds maart lid van de Postbank-directie, vindt het onwenselijk dat geldverstrekkers met elkaar gaan concurreren op basis van de manier waarop zij hun provisieregeling hebben ingevuld. “We moeten niet op prijs, maar ook niet op provisie gaan concurreren. Creatieve oplossingen van het intermediair zullen trouwens van tijdelijke aard zijn, want dat heeft de overheid snel genoeg door.”
Schlatmann wil uiterlijk 1 november een nieuwe provisieregeling voorleggen aan het intermediair. “Bij ons ligt nadrukkelijk niet het plan op tafel om tussenpersonen te compenseren door de bonusprovisie te verhogen. Bovendien: wat wordt nu eigenlijk onder bonus verstaan?” De Postbank schat in dat het intermediair tot dertien jaar na de invoering de nieuwe provisieregeling problemen zou kunnen ondervinden van de omschakeling van 100% afsluit- naar 50% doorlopende provisie.

Reageer op dit artikel