nieuws

NOG Leven stopt discriminatie senioren

Archief

NOG Leven heeft de keuringsgrens voor kandidaat-verzekerden van 56 tot en met 60 jaar gelijkgesteld aan die voor jongere kandidaten.

Tot nu toe gold voor deze senioren een strengere medische beoordeling.
De levensverzekeraar heeft de keuringsgrens voor kandidaat-verzekerden overeenkomstig het advies van het Verbond van Verzekeraars, verhoogd van f 200.000 tot f 300.000. Bij een verzekering van een groter bedrag dan f 300.000 moet de kandidaat een medische keuring ondergaan.
De wijzigingen zijn van kracht sinds 1 juni jl.

Reageer op dit artikel