nieuws

Nog geen schadevergoeding voor slachtoffers vuurwerkramp

Archief

Ruim zes jaar na de vuurwerkramp in Enschede zou nu het geld beschikbaar moeten komen van de aansprakelijkheidsverzekering van S.E. Fireworks. Veel is het niet. In totaal moet een kleine _ 1,2 mln worden verdeeld over ruim zeshonderd gedupeerden. Een groep slachtoffers weigert echter medewerking aan de getroffen regeling, waardoor vooralsnog niemand een cent krijgt uitgekeerd.

Allianz en HDI Verzekeringen, waren in 2000 als Royal en Hannover ieder voor 50% aansprakelijkheidsverzekeraar van S.E.Fireworks. Door middel van een oproep in de Telegraaf zijn alle gedupeerden opgespoord en vervolgens is door expertisebureau GAB Robins geïnventariseerd welke claims wel en niet in aanmerking zouden komen voor schadevergoeding. In totaal werd voor _ 12 mln geclaimd, tien keer zoveel als de _ 1,2 mln die op grond van de polis uitgekeerd zou moeten worden. Vervolgens is de hoogte van de uitkeringen bepaald naar rato van de vordering.
Intussen besloot een groep slachtoffers beslag te laten leggen op het totale bedrag dat beschikbaar zou komen. Volgens de woordvoerder van Allianz willen beide verzekeraars nu graag overgaan tot het uitkeren van de schadevergoedingen, maar zolang het beslag nog niet is opgeheven, kunnen ze niets doen.
Finale kwijting
Advocaat mr. D.K. Kalma, die optreedt namens een groep van circa 150 gedupeerden, ontkent echter dat de discussie zou gaan over het opheffen van het beslag, dat hij destijds zou hebben geadviseerd. “Zo’n tweehonderd mensen hebben gewoon nog niet gereageerd op de brief die ze van de verzekeraars hebben gekregen. Deels omdat ze het bedrag te laag vinden, deels omdat ze het niet eens zijn met de regeling en deels uit onwetendheid.” In de brief staat namelijk dat men tekent tegen finale kwijting van de resterende schadeclaim aan de verzekeraar. Veel mensen zijn ten onrechte bang dat ze daarmee ook afstand doen van andere verhaalsmogelijkheden.”
“GAB Robins heeft nu opdracht gekregen om een rappelbrief te sturen aan iedereen die nog niet heeft gereageerd op de eerste brief. Maar feitelijk zit de zaak in een impasse”, zegt Fred Zwarts van GAB Robins. “Zolang er nog één gedupeerde is die blijft weigeren het beslag op te heffen, krijgt niemand een cent uitgekeerd. Alleen de rechter zou daar op termijn nog iets aan kunnen veranderen.”
Allianz wil echter nog niet vooruitlopen op de zaken. “Laten we eerst maar afwachten wat de reacties zullen zijn op de rappelbrieven”, aldus de woordvoerder.
gereageerd op de brief van de verzekeraars.

Reageer op dit artikel