nieuws

Nog geen 30% van verzekeraars meldt fraude

Archief

Van de 140 verzekeraars die het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars hebben ondertekend, zijn er slechts vijftig die actief fraude melden. Dit zijn er tien meer dan vorig jaar, meldt het Verbond.

Het Verbond meldt verder dat er een stijgende lijn in het aantal meldingen te zien is. Zo zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar 516 meldingen geweest. Het zelfde kwartaal vorig jaar laat 357 meldingen zien.
Het Verbond is zelf nog niet tevreden over het aantal verzekeraars dat fraude actief meldt. “Dit kan inderdaad beter, maar dat wil niet zeggen dat de andere verzekeraars niets doen”, aldus een woordvoerder. Het Verbond wil de namen van de vijftig verzekeraars niet melden. “Wij geven nooit namen van verzekeraars. Maar wij spreken verzekeraars daar individueel op aan.”
Anne van Doorn, coördinator criminaliteitsbeheersing bij Achmea, heeft in een nieuwsbrief van Krammer Software geen goed woord over voor zijn collega-verzekeraars. Hij stelt dat 114 van de 140 verzekeraars het Fraudeprotocol ondertekend hebben en dat de andere 26 destijds “simpelweg niet aan de start verschenen zijn”. Het Verbond laat weten dat dit niet klopt. “Er nemen wel degelijk 140 verzekeraars deel aan het Fraudeprotocol, daar zitten namelijk ook concerns bij waarbij de dochtermaatschappijen niet afzonderlijk het protocol hebben ondertekend.”
Redenen
Volgens het Verbond is er een aantal redenen waarom verzekeraars afzien van het melden van fraude. “De belangrijkste is wel dat verzekeraars weinig opvolging zien bij het Openbaar Ministerie (OM), nadat zij een fraude gemeld hebben. Aan de andere kant merken wij dat bij verzekeraars het nog niet die prioriteit heeft die het zou moeten hebben. Wij roepen de leden voortdurend op om fraude te melden en dat het van belang is veel zaken bij het OM aan te dragen, maar wij zijn ook afhankelijk van de prioriteitsstelling bij het OM en de capaciteit bij het OM om zaken uit te zoeken”, aldus het Verbond. Daarnaast stelt het Verbond dat fraudezaken door verzekeraars zelf opgelost worden en dus niet bij het fraudeloket aangemeld worden.
Fris
Marco de Bruijn van Krammer Software en bedenker van het incidentenregistratiesysteem Facts! laat weten dat inmiddels zestig verzekeraars, waaronder vijftien zorgverzekeraars en enkele hypotheekverstrekkers, gebruik maken van Facts!. Deze applicatie is de enige die sinds juli van dit jaar een koppeling mogelijk maakt met FRIS, het Fraude Registratie en Informatie Systeem van het Openbaar Ministerie.
De Bruijn bevestigt dat het aantal verzekeraars dat actief fraude meldt nog aan de lage kant is. “Maar dat is een ontwikkelingsproces waarbij maatschappijen nog moeten groeien. Het is een ingewikkeld proces en er is een hoge drempel. Daarnaast is het ook voor een deel onwetendheid. Men wil wel, maar men weet niet hoe. Automatisering kan daar bij helpen.”
Over de omvang van de fraude kan De Bruijn geen zinnige uitspraak doen. “De definitie van verzekeringsfraude is een glijdende schaal. Wanneer spreken we van fraude? Is dat alleen als er een gerechtelijke uitspraak ligt of spreken we ook van fraude als een expert dat constateert en hebben we het ook nog over fraude als een verzekeraar het intern oplost door aan de ‘fraudeur’ voor te stellen dat hij zijn claim intrekt? Dat is dus erg lastig.”
Een belrondje onder een aantal verzekeraars leert dat fraude leeft bij de verzekeraars. Nationale-Nederlanden (NN) laat weten dat het fraudeprotocol geïmplementeerd is en dat fraude actief gemeld wordt bij het fraudeloket. Over het aantal fraudemeldingen wil NN geen specifieke uitspraken doen. “Een ruw cijfer is tweehonderd op jaarbasis.” Alle zware en middelzware gevallen worden gemeld bij het fraudeloket, een aantal kleinere gevallen niet. “Die lossen we zelf op.” NN is gebruiker van het programma Facts!.
Ook Delta Lloyd laat weten dat het fraudeprotocol geïmplementeerd is en dat er actief wordt gemeld: “Enige tientallen per jaar”. Delta Lloyd is gebruiker van Facts!. Over de omvang van de fraude in harde euro’s doet Delta Lloyd geen uitspraak.
Bij verzekeraar AXA zijn vijf fraudecoördinatoren actief bij de onderdelen Schade, Zorg, Leven, Intermediair en Financiën. In 2004 zijn er vijftig fraudemeldingen geregistreerd met behulp van het softwarepakket Facts. “In geval van echte fraude melden wij dat aan het Verbond, dat gaat nog met behulp van het fraudemeldingsformulier.”
Bij Interpolis zijn vijftien ‘fraudecontactpersonen’ aan het werk. “Wij besteden er veel aandacht aan, omdat wij niet willen dat verzekerden meebetalen aan de winst van de fraudeur. Fraudeurs, ook als het om ‘goede klanten’ gaat, zijn bij ons niet langer welkom.” Interpolis meldt actief fraude bij het fraudeloket en politie en justitie. “Daarnaast hebben we zitting in een begeleidingscommissie waarin vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en verzekeraars zitten.” Krammer Software mag ook Interpolis tot de gebruikers van het programma Facts! rekenen. Over aantallen en bedragen laat Interpolis zich niet uit.
Bij Aegon is binnen de directie Nederland Edgar Koning belast met fraudebeheersing. Alle drie de vestigingen hebben een afdeling Speciale Zaken gekregen en bij elk onderdeel is op MT-niveau een contactpersoon fraudebeheersingsbeleid aangesteld. Daarnaast zijn er op elke afdeling ook nog eens aanspreekpunten. “Aantallen zijn moeilijk te noemen, maar over vorig jaar gaat het bij ons om enkele tientallen fraudemeldingen waar een bedrag van enkele miljoenen mee gemoeid is”, aldus Aegon. Aegon is geen gebruiker van Facts!, maar gebruikt het pakket Syfacts. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel