nieuws

Nog dit jaar maatregelen rond provisiestelsel

Archief

Minister Zalm laat de Tweede Kamer eind dit jaar weten welke maatregelen hij wil nemen tegen de in zijn ogen intransparante manier waarop (hypotheek)adviseurs worden beloond. De maatregelen zijn ingegeven door het eerder dit jaar verschenen rapport over de hypotheekmarkt in ons land en gaan mogelijk ook gelden voor verzekeringsadviseurs.

Zalm laat in een interview met Vastgoed, een blad voor NVM-makelaars, weten dat hij wil ingrijpen in de beloningsstructuur van de hypotheekmarkt. “Het is voor de consument onduidelijk in hoeverre de adviseur zich laat leiden door de provisie die hij krijgt. Dat is iets anders dan het gebrek aan concurrentie tussen aanbieders. Als aanbieders vooral concurreren door het aanbieden van goede provisies aan tussenpersonen, dan gaat het ook mis. Dat vind ik een zorgelijk aspect, dus daar ga ik wat aan doen.”
Zalm gelooft niet dat adviseurs zich niet laten leiden door hogere provisies. “Economen gaan uit van de winstmaximerende mens. Dat zou plotseling niet gelden voor hypotheekadviseurs. Ik raad makelaars daarom aan zich grondig te bezinnen op hun hypotheekadviezen.”
Naar aanleiding van het door de hypothekenbranche afgeschoten rapport ‘Marktwerking op de markt voor hypothecaire dienstverlening’ had Zalm al een drietal maatregelen voorgesteld: verplichte openheid over de hoogte van de provisie, een ‘best advice’-verplichting en beperking van de benaming ‘onafhankelijk’ tot adviseurs die niet (alleen) op provisiebasis werken.
In zijn antwoord op de Kamervragen rond de WFD schrijft Zalm dat concrete maatregelen worden ontwikkeld, “die zich kunnen uitstrekken tot bemiddelaars in andere financiële producten”. Eind van dit jaar denkt Zalm te kunnen melden welke maatregelen dat zijn.
VVHN
Met betrekking tot de beloning van hypotheekadviseurs pleit de Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VVHN), één van de partijen waar Zalm mee praat, voor behoud van het provisiesysteem. “Dankzij het huidige systeem is de marge tussen de rente op staatsleningen en hypotheekrente kleiner is geworden, wat volledig ten goede is gekomen aan de consument.”
De VVHN wil de beloning van tussenpersonen verdelen in een deel afsluit- en een deel doorlopende provisie. “De huidige afsluitprovisiebetaling is een uitkering ineens en dus te beschouwen als een contante waarde voor te leveren gratis diensten nu en in de toekomst aan de consument.”
Daarnaast pleit de VVHN voor het gelijktrekken van de opleidingseisen voor alle distributiekanalen. Terwijl het intermediair moet voldoen aan hoge deskundigheidseisen, gelden die eisen niet of nauwelijks voor kanalen als internet. “Dat vormt een bedreiging voor de consument. Wij zijn van mening dat bij een belangrijk advies als het verstrekken van een hypotheek geen concessies gedaan moeten worden aan de deskundigheidseisen. Dit betekent dat iedereen die een hypotheekproduct aanbiedt als persoon over dezelfde deskundigheidsvereisten dient te beschikken.”

Reageer op dit artikel