nieuws

Nog dit jaar bundeling van Interpolis en Relan

Archief

Interpolis wil nog dit jaar fuseren met de private werkmaatschappijen van de uitvoeringsorganisatie Relan. Het is de bedoeling dat de activiteiten van beide organisaties worden geïntegreerd.

“Onderzocht wordt nog in welk vat de fusie moet worden gegoten”, zegt Marco Simmers, woordvoerder van Interpolis. “Het is in ieder geval bedoeling dat de activiteiten van beide organisaties worden geïntegreerd.”
Interpolis en Relan zijn geen onbekenden voor elkaar. De organisaties werken al geruime tijd samen op vooral de gebieden arbozaken, reïntegratie, pensioenen, en employee-benefits. Zij doen dat onder meer via Compaan, het reïntegratiebedrijf waarin zij beide (samen met CZ en Adecco) deelnemen en via Tredin het arbeidsdeskundig bureau dat zij samen (met adviesbureau BMC) hebben.
De partners
Interpolis is onderdeel van de Rabobank Groep die een sterkere positie wil in onder meer de sectoren pensioenen en employee-benefits. Met het oog hierop werd onlangs Interpolis & Van Spaendonck Pensioenen in het leven geroepen en nam Interpolis de arbodienst Commit Arbo over.
Relan is voortgekomen uit een fusie tussen Cadans en Stigas Guo en heeft vier private werkmaatschappijen: Relan Arbo (arbozorg, verzuimbeheersing en reïntegratie), Relan Zekerheid (verzekeraar voor Pemba-, WAO- en ziekteverzuimverzekeringen), Relan Pensioen (de voorzetting sinds 1 juli van Guo Fondsenbeheer en Detam Pensioenservices, beheerder van ondernemings- en bedrijfstakpensioenfonsden). De private Relan-maatschappijen hebben (inclusief het aansturende ITC-bedrijf Relan Support) 1.100 medewerkers en een omzet van 170 miljoen euro. Volgens Relan-woordvoerder Marcel Pisa maken ongeveer 100.000 werkgevers gebruik van deze Relan-bedrijven.
Relan is van huis uit (voorheen werkten alle uvi’s voor bepaalde branches) actief in de branches zorg en welzijn, agrarische bedrijven, schoonmaak- en glazenwasserbedrijven, tabakhandel, grootwinkelbedrijven, detailhandel en ambachten, slagersbedrijven, vleesverwerkende industrie en pluimveesector.
Het publieke deel van Relan, dat bestaat uit twee uvi’s (uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid) fuseert niet mee. De uvi’s gaan te zijner tijd op in de ene landelijke uvi (UWV) die de overheid gaat vormen.
Behalve Relan zijn er in ons land nog drie uvi’s (inclusief particuliere bedrijven): SFB, GAK en Uszo. Zij hebben zeer nauwe banden met respectievelijk ING, Achmea en ABP.

Reageer op dit artikel