nieuws

NOG als eerste verzekeraar in zee met DAK-dochter DVM

Archief

Als eerste schadeverzekeraar gaat NOG portefeuilles van ‘slapende’ tussenpersonen onderbrengen bij de Dienstverlening Verzekerings Maatschappijen (DVM), de nieuwe dochteronderneming van de postenbank DAK.

De DVM is opgericht met het doel verzekeraars de helpende hand toe te steken in hun poging om de schadeportefeuilles van de met hen samenwerkende tussenpersonen doelmatiger en efficiënter te beheren.
In plaats van een ‘koude sanering’ van posten van niet-actieve agentschappen, kunnen verzekeraars kiezen voor een alternatief: het onderbrengen van deze posten bij een centraal agentschap van DVM. Verzekeraar en tussenpersoon hebben volgens DVM uit kostenoverwegingen geen belang bij het aanhouden van een ‘slapend’ agentschap. “De administratiekosten daarvan wegen niet op tegen de opbrengsten.”
Volgens DVM-directeur Bas van Twillert is er van de kant van verzekeraars grote belangstelling voor de nieuwe dienstverlening. “Maar afgezien van NOG, heeft dat nog niet tot concrete gesprekken geleid”.
Tranches
NOG gaat haar ‘onrendabele’ agentschappen in tranches van honderd overdragen aan DVM. Het gaat hierbij om assurantiekantoren die langer dan één jaar in de boeken staat en minder dan f 50.000 premie per jaar aanbrengen. “Dit zijn tussenpersonen die weinig of geen nieuwe productie meer bij ons brengen, kortom die ons weinig perspectief kunnen bieden”, zegt NOG-woordvoerder Mennolt Bunjes desgevraagd.
Met de eerste (proef)tranche van honderd kantoren is inmiddels een begin gemaakt. Tot begin maart volgend jaar worden honderd agentschappen met gezamenlijk ongeveer vijfduizend posten overgedragen aan de DVM. Per kantoor gaat het om f 10.000 tot f 15.000 premie per jaar, vertelt Bunjes. “Dat komt voor de eerste tranche neer op maximaal f 1,5 mln premie. Het is overigens niet gezegd dat de andere tranches dezelfde hoeveelheid premie omvatten”, aldus Bunjes. In totaal wil NOG 740 agentschappen overdragen aan DVM.
Volmacht
Volgens Bunjes wordt het portefeuillerecht van het intermediair op NOG gehandhaafd. Juridisch verandert er niets in de rechtsverhouding met tussenpersonen, zegt hij. “Feitelijk verleent NOG niets anders dan een administratieve volmacht.”
Het intermediair krijgt bij DVM één aanspreekpunt voor alle verzekeringszaken voor zowel bestaande als nieuwe posten. DVM verzorgt verder de postverzending aan tussenpersonen, handelt het telefoonverkeer af tussen NOG en het intermediair en voert alle mutaties door in de schadeportefeuilles.
Het correspondentie-adres van DVM is: postbus 7065, 3430 JB Nieuwegein. Tel. 030-605.04.08/605.61.87 (fax).
Het logo van nieuwe DAK-dochter DVM
NOG begin 1998 op in Hooge Huys
NOG wordt per 1 januari 1998 juridisch geïntegreerd in Reaal-dochterbedrijf Hooge Huys. De commerciële integratie zal er 1 mei van dat jaar voltooid moeten zijn, aldus woordvoerder Mennolt Bunjes. De naam NOG zal vrijwel zeker verdwijnen. De vestiging in Amsterdam wordt gehandhaafd. Een klein deel van het driehonderd medewerkers tellende organisatie zal moeten verhuizen naar Alkmaar. Omgekeerd zullen er medewerkers van Hooge Huys naar Amsterdam komen.

Reageer op dit artikel