nieuws

Nog 10% op eindloonpensioen

Archief

Slechts 10% van alle deelnemers van pensioenfondsen bouwt dit jaar pensioen op volgens een eindloonregeling. Vorig jaar gold dat nog voor 50%. De overstap van de pensioenreuzen ABP en PGGM, van eindloon naar middelloon, zorgt voor de enorme verschuiving.

De pensioenfondsen hebben vorig jaar, na drie jaren van steeds oplopende negatieve resultaten, gezamenlijk een positief resultaat geboekt van e 11 (-65) mld. Volgens de Pensioen- en Verzekeringskamer, die zich baseert op 99% van de ingediende verslagstaten, verbeterden vooral de opbrengsten uit aandelen: e 26 (-58) mld. Het gemiddelde rendement op de beleggingen kwam uit op 10,4% (-7,7%). De dekkingsgraad bedroeg eind 2003 ongeveer 114%, tegen 108% een jaar eerder, maar nog 150% eind 1999.
Een bijdrage aan een beter resultaat en de dekkingsgraad wordt verder geleverd door de toegenomen pensioenpremies: +44% in 2002 en +11% vorig jaar tot ruim e 20 mld. Het werkgeversaandeel in de premie is bij de ondernemingspensioenfondsen gestegen van rond de 80% naar 90%. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen hebben de werkgevers en werknemers evenredig bijgedragen in de stijging van de premies; het werkgeversaandeel in de premie ligt hier de laatste jaren constant op ruim 70%.

Reageer op dit artikel