nieuws

No-claimregeling wordt wellicht omgezet in verplicht eigen risico

Archief

Het voortbestaan van de no-claimregeling in de ziektekostenverzekering is onzeker

Minister Hoogervorst is bezig met de voorbereidingen voor het omzetten van de no-claim in een verplicht eigen risico. Die aankondiging deed de bewindsman in reactie op Kamervragen. De voorbereidingen moeten halverwege dit jaar klaar zijn. Hoogervorst voldoet hiermee aan een verzoek van de Eerste Kamer, die vorig jaar pleitte voor een verplicht eigen risico. In tegenstelling tot een aantal grote zorgverzekeraars ziet de minister nog altijd meer in de no-claimregeling, omdat deze een positieve prikkel inhoudt: de verzekerde krijgt immers geld terug. Bij een eigen risico moet de verzekerde bij zorggebruik betalen en dat vindt Hoogervorst een negatieve stimulans. Ook leidt een eigenrisicoregeling volgens hem tot meer administratieve lasten dan de no-claimteruggave. In juni komt de minister met een evaluatie van de no-claimregeling. Ziekenfondsen Inmiddels hebben de zorgverzekeraars de no-claim uitgekeerd aan mensen die vorig jaar via een ziekenfonds waren verzekerd en niet of nauwelijks van medische zorg gebruik hebben gemaakt. Het gemiddelde no-claimbedrag over álle ziekenfondsverzekerden ligt bij de grote zorgverzekeraars op ? 97. De gemiddelden variëren per maatschappij van ? 86 tot ? 118. Het aantal verzekerden dat iets terugkrijgt (? 255 of een lager bedrag) ten opzichte van het totaal aantal ziekenfondsverzekerden varieert van 48% tot 64%. Over de hele linie gaat het om 53%; de rest heeft derhalve de gehele no-claim geconsumeerd. Verzekeraar Geheel/deels Geen Gemiddeld no-claim retour no-claim retour bedrag retour VGZ 610.000 450.000 184 Achmea 665.000 625.000 178 CZ 644.654 500.000 186 Menzis 245.000 208.704 160 Agis 580.000 580.000 184 Univé 255.000 273.000 189 Delta Lloyd / Ohra 129.661 120.503 179 OZ 248.390 227.952 184 De Friesland 156.700 115.300 191 ONVZ 23.859 13.537 185 Zorg en Zekerheid 180.999 158.217 182

Reageer op dit artikel