nieuws

NN wil samenwerking tussen eigen assurantiekantoren

Archief

Nationale-Nederlanden wil meer samenwerking tussen de 68 assurantiekantoren waar de verzekeraar volledig eigenaar van is. Doel is het rendement van de eigen kantoren belangrijk verhogen. Grootste verandering is het streven naar één gemeenschappelijke back-office voor de eigen NN-kantoren.

Die boodschap heeft het personeel van de NN-captives begin deze week vernomen van hun directie. De medewerkers van de NN-kantoren is verzekerd dat de werkgelegenheid als gevolg van de voorgenomen administratieve reorganisatie niet in het geding is.
De bijzondere personeelsbijeenkomsten bij alle assurantiekantoren waarvan NN volledig eigenaar is, zijn gehouden op nadrukkelijk verzoek van topman Bert Richaers. De directievoorzitter streeft naar meer transparantie over de kantoren waarvan NN of moeder ING aandeelhouder is. Een week eerder riep hij om die reden alle bestuurders van de NN-kantoren bijeen in het Haagse hoofdkantoor.
Spreekverbod
De bijeenkomst tot meer transparantie is overigens in de hoogste geheimhouding georganiseerd. De bestuurders van de NN-kantoren die de bijeenkomst hebben bezocht, is een spreekverbod opgelegd op straffe van “strenge sancties”.
De door Richaers nagestreefde transparantie houdt in dat NN binnenkort naar buiten wil brengen hoeveel kantoren een ‘oranje’ aandeelhouder hebben, hoeveel medewerkers er bij die kantoren werken en wat hun marktaandeel in de assurantiebemiddeling is. Ingewijden melden dat het gaat om 68 assurantiekantoren waarvan NN volledig eigenaar is en een handjevol minderheidsparticipaties. Bij die kantoren werken naar schatting duizend medewerkers. De 68 NN-kantoren staan daarmee nog in de schaduw van de Kamerbeek Meeùs Groep van Aegon, die goed is voor ruim honderd vestigingen, 2.200 medewerkers en ruim f 300 mln provisie-omzet per jaar.
Openheid over de namen van de NN-kantoren wil Richaers nog niet geven. Hij wacht kennelijk tot Europese regelgeving die openheid wettelijk afdwingt. Voor dit moment mogen kantoren informatie over hun aandeelhouder wel uit eigen beweging verstrekken; zij mogen het logo van ING op hun briefpapier gaan voeren. Overigens biedt AssurantieMagazine op haar internet-site www.amweb.nl al enige tijd een lijst met kantoren waarin verzekeraars een aandelenbelang bezitten. In die lijst – de AM CaptiveGids – zijn onder meer 55 kantoren van NN te vinden.
Samenwerking
Naast een meer transparante houding over de captives – of “minder spastisch”, zoals een directielid van een NN-kantoor het uitdrukt – wil Richaers meer samenwerking tussen de NN-kantoren. Gedacht moet worden aan administratieve handelingen, automatisering, inzet van specialismen en eventueel marketing. Met de voorgenomen samenvoeging van de administraties hoopt NN kosten te besparen en de commerciële kracht van de kantoren te vergroten.
De samenwerking op administratief gebied zou kunnen resulteren in één fysieke eenheid, die de administratieve verwerking van alle 68 NN-kantoren op zich neemt. “Er is echter nog geen blauwdruk gemaakt en ook nog geen tijdspad bekend”, zo meldt een bestuurder van een NN-kantoor.
Naast verbetering van de dienstverlening is het streven naar meer ‘synergie’ ingegeven door ontevredenheid binnen NN over het rendement van de eigen kantoren. Kostenbesparing en efficiency moeten dat rendement verhogen. Moederbedrijf ING gebruikt dezelfde argumenten om bijvoorbeeld de administraties van alle hypotheekbedrijven binnen ING samen te voegen. ING verlangt sinds vorig jaar van zijn bedrijfsonderdelen een rendement van 12% of meer.
Richaers: NN-kantoor mag logo ING op briefpapier gaan voeren.

Reageer op dit artikel