nieuws

NN verlaagt WGA-premie voor bestaande relaties

Archief

Nationale-Nederlanden (NN) verlaagt de premie voor bestaande WGA Eigen Beheer Daggeld relaties (WGA-EBD). De gemiddelde premie voor 2007 bedraagt 0,23% en varieert afhankelijk van de bedrijfstak tussen de 0,20% en 0,35%.

NN verlaagt de premies omdat recente berekeningen uitwijzen dat de lasten van het eigen risico dragen voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) lager zullen uitvallen dan eerder werd ingeschat. Daarnaast geldt voor ziektegevallen die zijn ontstaan in 2004 een eigen risicotermijn van vier jaar in plaats van tien jaar. “Dat leidt tot premierestitutie die door NN verwerkt zijn in de premies voor 2007”, aldus NN.
De verzekeraar biedt verder de mogelijkheid om het contract per 1 januari met drie jaar te verlengen. Klanten ontvangen in het eerste jaar de verlaagde premie, maar gaan in 2008 en 2009 weer de reguliere premie betalen, die volgens NN nog altijd onder de UWV-premie ligt. Voor die twee jaren geldt dan een gemiddeld tarief van 0,30%, afhankelijk van de bedrijfstak variërend tussen de 0,27% en 0,50%.
Dit premiepercentage wijzigt NN alleen als de landelijke cijfers over de WIA-instroom veranderen. De werkgever behoudt de afgegeven garantstelling voor het WAO-risico en hij hoeft geen gedifferentieerde WAO-premie te gaan betalen. Voor klanten die beschikken over een Ziekengeldverzekering bij NN geldt een extra korting van 10% op de bedrijfstaktarieven die gelden in 2007, 2008 en 2009.

Reageer op dit artikel