nieuws

NN verkiest in aov prijs- boven loonindexering

Archief

Nationale-Nederlanden gaat bij de aov voor zelfstandigen de indexering baseren op de ontwikkeling van de prijzen en niet op die van de lonen

Bij laatstgenoemde wordt de koopkracht in tijden van loonmatiging of -bevriezing niet afdoende beschermd, aldus NN. Als grondslag geldt het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast biedt NN een tijdelijke en uitgestelde variant. Bij ‘CBS-index tijdelijk’ stopt de indexering na 1 jaar arbeidsongeschiktheid en vangt weer aan bij arbeidsgeschiktheid. Bij de ‘uitgestelde’ variant vangt de indexering juist na 1 jaar arbeidsongeschiktheid aan en stopt bij arbeidsgeschiktheid, waarbij het verzekerde bedrag dan wel wordt aangepast met de indexaties die gedurende de uitkeringsperiode hebben plaatsgevonden.

Reageer op dit artikel