nieuws

NN stuurt zelf aan op afstoten van grote pensioencontracten

Archief

Nationale-Nederlanden heeft eerder dit jaar vierhonderd grote werkgevers in de metaalsector benaderd met de vraag of zij hun bij NN lopende pensioenregeling niet liever wilden overbrengen naar MN Services, uitvoerder van de bedrijfstakpensioenregeling. “Dit onderdeel kan beter elders worden bediend”, zo motiveert NN het actief afstaan van pensioenklanten.

Op dit moment zijn tweehonderd werkgevers (goed voor 10.000 deelnemers en _ 430 mln pensioenkapitaal) bezig met de overstap naar MN Services. Bij die overdracht zijn volgens FNV Dienstenbond “ernstige tekortkomingen” in de administratie aan het licht gekomen.
Volgens de bond ontbreken er veel essentiële gegevens in de administratie van NN. Als voorbeelden noemt de vakbond onder meer: data van in- en/of uitdiensttreding (in 60% van de gevallen), burgerservicenummers (30%), polisnummers (20%) en salarisgegevens (5%). FNV zegt zich hierover “ernstige zorgen”te maken.
Testbestand
Volgens NN is de kritiek niet terecht: “Wij herkennen ons hier niet in”. Volgens woordvoerder René de Sevaux baseert de vakbond zich op een testbestand. “Die test heeft onvolkomenheden uitgewezen, maar daar is het ook een test voor. Het wil niet zeggen dat die gegevens niet bekend zijn. Ze zijn bij de test niet uit de administratiesystemen gekomen”, zo is het verweer.
De woordvoerder vervolgt: “In overleg met MN Services zijn de bestanden verbeterd en verrijkt. Ik zeg niet dat alles nu 100% in orde is, maar de percentages die FNV noemt zijn absoluut niet de realiteit.”
Reden afstoten
NN is op pensioengebied marktleider onder de commerciële verzekeraars met een marktaandeel van zo’n 22%. Dat een gebrekkige administratie reden zou zijn om een deel van die omvangrijke pensioenportefeuille af te stoten, spreekt De Sevaux tegen. “We kijken permanent naar onze portefeuille. Dit onderdeel kan ons inziens beter elders worden bediend.” Dat NN nog meer pensioenverzekeringen wil overdragen, is volgens hem “niet concreet”.
Walter Mutsaers, directielid van MN Services, heeft overdrachten op initiatief van een pensioenverzekeraar “niet vaak gezien”. Mutsaers werkte negen jaar voor Amev, waarvan twee jaar (tot 2001) als hoofddirectielid. “Nee, ik heb me niet afgevraagd waarom NN er vanaf wil. Ik kan alleen zeggen dat het hier dispensatieregelingen betreft en die vormen een bijzondere tak binnen de collectieve pensioenen.”
Breed onderzoek
Volgens Mutsaers zijn de problemen met de NN-regelingen nog niet opgelost. “De kwaliteit van deze pensioengegevens is niet van de kwaliteit die ik hier hanteer”, zegt hij. “Maar ze doen hun uiterste best de problemen te verhelpen.”
FNV Dienstenbond zegt “vergelijkbare klachten over andere commerciële pensioenverzekeraars te krijgen, waar het de uitvoering van verplichtgestelde pensioenregelingen voor daarvan gedispenseerde bedrijven betreft”. De vakbond heeft toezichthouder DNB om een breed onderzoek gevraagd naar de kwaliteit van de administraties bij alle grote pensioenverzekeraars.
Volgens de FNV zijn klachten over de pensioenuitvoering bij NN al in 2004 onder de aandacht van de toezichthouder gebracht. “Daar hebben ze óf niets mee gedaan óf ze zijn niet in staat geweest het te verbeteren”, zegt FNV-bestuurder Jan Berghuis. “Is DNB wel in staat tot adequaat toezicht?”, zo vraagt hij zich hardop af.
Wurgcontracten
Het verweer van NN dat de omissies slechts een testbestand betreffen, vindt Berghuis onvoldoende. “Er bestaat onduidelijkheid of NN wel op een juiste wijze en op tijd pensioentegoeden en uitkeringen indexeert. En veel werknemers hebben al jaren achtereen geen jaarlijkse pensioenbrief gehad.”
Namens de FNV beklaagt hij zich voorts over de opzegtermijnen van vijf jaar, die worden betiteld als wurgcontracten. “Dit weerhoudt werkgevers ervan over te stappen naar een andere pensioenuitvoerder. Bedrijven kennen de slechte service van nu en vrezen dat die in de laatste vijf jaar voor hun vertrek alleen nog maar slechter wordt.”
in Den Haag de pensioenen administreert.

Reageer op dit artikel