nieuws

NN steekt meer tijd en geld in IT en het intermediair

Archief

Meer investeren in informatietechnologie en daardoor in het intermediair; het parool voor de komende jaren bij Nationale-Nederlanden. De marktleider noemt een intensiever IT-gebruik van “vitaal belang” voor de strategische ontwikkeling van het intermediaire kanaal.

NN kondigde bij de presentatie van de jaarcijfers aan meer tijd, energie en geld te steken in de ontwikkeling van informatietechnologie, niet in het minst voor het intermediair. Onder meer heeft de maatschappij een technologiefonds van f 2 mln (voor vier jaar) beschikbaar gesteld voor tussenpersonen die geschikte IT-projecten willen uitvoeren, en aanvullende financiële steun goed kunnen gebruiken.
De maatschappij denkt vooral ‘startende’ kantoren te kunnen helpen bij hun entree in de verzekeringsmarkt. “Op die manier willen we bijdragen aan het in stand houden van een fijnmazig net van tussenpersonen”, zei directievoorzitter Durk Brands.
Gebruik ADN
Een aparte afdeling onder leiding van directeur Hans Kadiks van commerciële zaken geeft ondersteuning “op maat” aan assurantietussenpersonen. NN zal zich daarbij niet tot de kernrelaties beperken, benadrukte Brands sterk. “We willen de kracht van het totale intermediair benutten. We doen zaken met elk assurantiekantoor dat winstgevend werkt. Profijtelijke samenwerking, daar gaat het om.”
Om maatwerk te kunnen leveren bij de (commerciële) ondersteuning heeft de maatschappij het intermediair globaal onderverdeeld in vijf groepen, afhankelijk van het werkgebied, de doelgroepen, en de branches waarin de assurantiekantoren werkzaam zijn. “Elk kantoor krijgt een op zijn situatie toegesneden ondersteuning door onze buitendienst”, aldus Brands.
Kritisch liet hij zich uit over het gebruik van het Assurantie Data Netwerk (ADN) door tussenpersonen, van wie er inmiddels 2.794 (+20%) een aansluiting hebben. “NN neemt 30% van het berichtenverkeer via het ADN voor haar rekening en dat is meer dan qua marktaandeel van ons verwacht mag worden. Het gebruik door verzekeraars stijgt, maar dat kan niet van het intermediair worden gezegd. En dat is jammer, want we hebben elkaar hard nodig om efficiënt en effectief te communiceren. Onze dienstverlening concurrerend houden, is ons gezamenlijk belang. Het ADN is daarbij een belangrijk hulpmiddel”, aldus Brands.
Nettowinst gedrukt
De nettowinst van NN (exclusief RVS en Tiel Utrecht) in ons land groeide vorig jaar met 12% naar f 802 (713) mln, waarvan het leeuwendeel voor rekening kwam van het levenbedrijf met f 648 (565) mln. Het schade- en zorgbedrijf handhaafde min of meer de status quo: f 154 (148) mln. De winst werd gedrukt door onder meer een voorziening van f 155 mln voor introductie van de euro en voor de millenniumproblematiek. In 1995 was daarvoor al een bedrag van f 90 mln gereserveerd.
Het premie-inkomen in ons land nam toe naar f 8.700 (8.257) mln. Het levenbedrijf boekte f 6.506 (6.220) mln premie en het schade- en zorgbedrijf f 2.194 (2.037) mln. Het marktaandeel in de levensector beloopt 22,0% (21,7%) en in de schadesector 7,6% (7,8%).
Na enkele jaren van kostendaling noteerde NN in 1996 een lichte stijging tot f 740 (694) mln. Uitgedrukt in een percentage van de brutopremie is dat 8,5% (8,4%). Brands: “Dit jaar verwachten we opnieuw een sprong in de goede richting te kunnen maken nu enkele automatiseringsprojecten gereed zijn gekomen.”
Ziektewet
Mede door haar prestaties in ziektewetverzekeringen noemt NN zich de grootste verzekeraar in employee-benefits. “In ziektewetverzekeringen hebben we vorig jaar fabelachtig gescoord”, zei Brands niet zonder trots. Directielid Maarten Dijkshoorn kwantificeerde desgevraagd de score. “In totaal heeft NN ruim f 200 mln premie geboekt, waarvan f 120 mln vorig jaar. Daarvoor zijn zo’n 140.000 offertes uitgebracht die hebben geresulteerd in zo’n 30.000 polissen.”
Het marktdeel van NN in dit marktsegment zou op 15% liggen. Het premie-inkomen uit inkomensverzekeringen steeg naar f 539 (444) mln, een groei van ruim 20%. Het technisch resultaat zakte naar f 82 (107) mln.
Het zorgbedrijf van NN had veel last van concurrentie door ziekenfondsen die zo’n f 900 mln binnenhaalden uit aanvullende tandartsverzekeringen, aldus Brands. Het bruto premie-inkomen verbeterde nauwelijks en het technische resultaat daalde naar f 6 (14) mln.
Eind dit jaar verwacht NN met verzekeringspakketten voor senioren (50-plus en ouder) op de markt te komen naar het voorbeeld van ING en zusterorganisatie RVS.
Aansprakelijkheid
Het resultaat van het schadebedrijf werd gedrukt door hogere schadelast in de branches aansprakelijkheid en brand. Het technisch resultaat van deze branches liep terug naar f -15 (-17) mln, respectievelijk naar f 38 (58) mln.
Zorgelijk noemde Brands de ontwikkelingen op gebied van de beroeps-, milieu- en productaansprakelijkheid. De groeiende schadelast dwingt NN meer te reserveren. “De grotere slachtofferbescherming door wetgeving en rechtspraak zal leiden tot hogere premies, zo niet tot onverzekerbare risico’s”, aldus Brands.
In de branche motorrijtuigen verbeterde het resultaat van f -8 mln in 1995 tot f 25 mln vorig jaar, waarbij zowel de WA-tekening als de cascotekening aan hebben bijgedragen, aldus de maatschappij.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf groeit gestaag door, mede dankzij de groeiende verkoop via de ING-bankkantoren. Ook het assurantiebedrijf van ING brengt in toenemende mate haar levenproductie bij NN onder, aldus Brands.
NN keerde vorig jaar aan polishouders een recordsom uit aan winstdeling: f 4.889 (4.231) mln. Dit bedrag is opgebouwd uit f 2.557 (2.373) mln rekenrente (4%), f 1.842 (1.403) mln overrentedeling en f 490 (455) mln bedrijfswinstdeling.
De nieuwe hypotheekproductie van NN (inclusief RVS en Tiel Utrecht) nam vorig jaar toe met 60% naar f 3,2 (2,0) mld. De hypotheekportefeuille doorbrak de grens van f 20 mld. Het uitstaand saldo steeg naar f 20,3 (18,6) mld, goed voor een aandeel van 4,0% (3,4%) in de totale hypotheekmarkt en van 33% bij verzekeraars.
Durk Brands: “In ziektewetverzekeringen hebben we fabelachtig gescoord”. Nationale-Nederlanden 1996 1995 omzet 14.5 13. wv. bruto premie 8.700 8.257 nettowinst 802 713 premie leven 6.506 6.220 nettowinst 648 565 winstdeling polissen 4.889 4.231 premie schade 2.194 2.037 wv. inkomen 539 444 brand 588 578 motorrijtuigen 497 446 zorg 302 299 transport 75 82 aansprakelijkheid 193 188 nettowinst 154 148 technisch resultaat 146 167 wv. inkomen 82 107 brand 38 58 motorrijtuigen 25 -8 zorg 6 14 transport 10 13 aansprakelijkheid -15 -17

Reageer op dit artikel