nieuws

NN slaat pensioenslag in uitzendbranche

Archief

Nationale-Nederlanden heeft in de strijd om de pensioenregelingen voor uitzendkrachten een flinke slag geslagen. De markleiders Randstad en Start hebben met NN een contract gesloten, Vedior en Content zitten in de wachtkamer.

Vakorganisaties en uitzendwerkgevers werken al drie jaar aan de oprichting van een eigen pensioenfonds. In het afgelopen half jaar is duidelijk geworden dat niet iedereen binnen de uitzendbranche zich kan vinden in één pensioenfonds. Verbrokkeling is het resultaat.
Brancheorganisatie ABU (Algemene Bond van Uitzendorganisaties) heeft begin dit jaar de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor langdurige uitzendkrachten opgericht. De 178 leden van de ABU, waaronder alle grote bureaus, bestrijken 90% van de uitzendbranche. Het ABU-pensioenfonds wordt uitgevoerd door Achmea-dochter PVF Pensioenen. Er nemen nu 20.000 werknemers in deel, naar verwachting groeit dat aantal snel tot boven de 100.000.
Collega-brancheorganisatie NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) heeft na onenigheid met ABU een eigen pensioenfonds opgericht: de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor langdurige uitzendkrachten in het midden- en kleinbedrijf. Uitvoerder en verzekeraar is Delta Lloyd. De doelgroep voor het NBBU-fonds is 16.000 werknemers groot.
Zowel de ABU als de NBBU heeft bij de minister van Sociale Zaken een verzoek neergelegd tot verplichte deelname aan het bedrijfspensioenfonds. De minister heeft nog geen uitspraak gedaan.
Dispensatie
De vier grootste uitzendorganisaties van ons land hebben evenwel om dispensatie gevraagd bij het ABU-pensioenfonds. Aan marktleider Randstad en nummer twee Start is die dispensatie reeds verleend. Vedior en Content willen alleen dispensatie voor uitzendkrachten die in de hogere segmenten werkzaam zijn. Zij wachten nog op een uitspraak van het ABU-pensioenfonds.
Deze maand heeft Start een contract gesloten met Nationale-Nederlanden. Voor detacheringskrachten van Start – jaarlijks zo’n 11.000 – fungeerde NN al drie jaar lang als pensioenverzekeraar. Daar komen nu in potentie 60.000 uitzendkrachten bij. Rekening houdend met de voorwaarden voor deelname (ouder dan 21 jaar, dienstverband minimaal een half jaar), verwacht Start in eerste instantie 15.000 deelnemers. Dit jaar zou het om een premie-omzet van f 20 mln tot f 30 mln gaan.
Bemiddelaar van het Start-contract is Multimediair uit Capelle aan de IJssel. Het kantoor neemt tevens de gehele pensioenadministratie voor zijn rekening; NN verzekert en ING Investment Management belegt de premies. Volgens Peter van Haren, die samen met Fred Meijer de directie voert over Multimediair, specialiseert zijn bedrijf zich in employee-benefitscontracten. “Maar dit is wel het grootste contract tot nu toe.”
Van Haren: “We beginnen nu met 15.000 deelnemers, maar dat zullen er spoedig 35.000 tot 40.000 worden. En dan tel ik de eigen werknemers van Start, ook zo’n 6.500, niet eens mee.” Multimediair heeft een aparte afdeling ingericht voor de pensioenen van de uitzendbranche. “Daar werken nu zes mensen en dat zullen er straks 30 à 35 worden.” Multimediair hoopt binnenkort vergelijkbare pensioencontracten te kunnen sluiten met Vedior en Content.
“Voor Start gaan we niet alleen de pensioenregeling verzorgen”, vertelt Van Haren. “Ook de spaarloonregeling en ziektekostenverzekeringen lopen via ons. In de komende maanden gaan we verder nog flexibele kinderopvangbedrijven oprichten. Voor uitzendkrachten is het nu heel moeilijk om opvang te vinden, vanwege de lange wachttijden.”
Pikant
Marktleider Randstad heeft zijn toevlucht eveneens gezocht bij Nationale-Nederlanden. Randstad heeft, anders dan Start, een pensioenfonds opgericht, FlexSecurity. De taken verzekeren en beleggen ( en een deel van de administratie) heeft Randstad uitbesteed aan NN, zonder tussenkomst van een intermediair.
Het FlexSecurity-fonds verzekert zowel de uitzendkrachten als de detacheringskrachten van Randstad. Jaarlijks krijgt Randstad er zo’n 330.000 in de boeken. Uiteraard zullen zij niet allemaal aan de toetredingsvoorwaarden (21 jaar, half jaar dienstverband) voldoen.
Pikant is dat Randstad twee jaar geleden de pensioenregeling voor zo’n drieduizend gedetacheerden nog bij Aegon onderbracht. Dat contract is per 1 januari beëindigd.

Reageer op dit artikel