nieuws

NN presenteert aanpak levensloopregeling

Archief

Nationale-Nederlanden heeft in een viertal bijeenkomsten voor het intermediair zijn aanpak gepresenteerd met betrekking tot de levensloopregeling, die per 1 januari ingaat. Daartoe werd onder meer het nieuwe product Levensloopplan geïntroduceerd.

Op de informatiebijeenkomsten kwamen vierhonderd tussenpersonen af die regelmatig pensioenverzekeringen sluiten. Zij kregen te zien en te horen welke aanpak NN voorstaat met betrekking tot de levensloopregeling, die de huidige VUT- en prepensioenregelingen gaat vervangen. Daartoe is het Levensloopplan ontwikkeld dat de werknemer in staat stelt om via zijn werkgever te sparen voor vervroegd pensioen (VUT), zorgverlof of sabbatical. Het beleid van NN is er verder op gericht om de werkgever alle administratieve werkzaamheden uit handen te nemen en hem te ondersteunen in zijn informatievoorziening naar werknemers. Daartoe kunnen de werkgever en de werknemer online – via een eigen portal – de benodigde inleg berekenen en periodiek overzichten opvragen.
Om de adviesrol naar werkgever/werknemer zo goed mogelijk in te kunnen vullen, kreeg het intermediair een toolkit uitgereikt met onder meer een usb-stick waarop alle informatie staat over de levensloopregeling en de consequenties voor vervroegde pensionering. Werkgevers die een levensloopregeling sluiten bij NN krijgen ook een toolkit met usb-stick, waarop informatie staat die nodig is voor het uitvoeren van de regeling en het informeren van werknemers.

Reageer op dit artikel