nieuws

NN Leven haalt 20% van haar premie-inkomen uit buitenland

Archief

De werkmaatschappij Nationale-Nederlanden Leven behaalt een toenemend percentage van haar premie-inkomen uit het buitenland. De premie uit andere landen nam toe van f 1.000 mln in 1992 tot f 1.336 mln in 1993, ofwel van 16,5% tot 20,1% van haar totale premie-inkomen.

De importpremie werd behaald in:
Ned. Antillen f 30 (vorig jaar 21) mln;
Aruba f 11 (10) mln;
Suriname: f 0 (11) mln;
Japan: f 785 (485) mln;
Spanje: f 282 (304) mln;
Griekenland: f 188 (166) mln;
Italië: f 20 (0) mln;
Tsjechië: f 20 (3) mln.
De winst uit deze importpremie is niet apart vermeld in het jaarverslag.

Reageer op dit artikel