nieuws

NN lanceert WAZ-vervanger

Archief

Onder de naam Basis AOV heeft NN een WAZ-vervangend product gelanceerd met een uitkeringsdrempel van 45%. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is ‘passende’ arbeid.

Met de Basis AOV kan een jaarrente worden verzekerd van maximaal e 12.000 voor uitsluitend rubriek B (het na-eerstejaarsrisico). Bij de uitkering wordt, zoals gebruikelijk bij een WAZ-vervanger, geen inkomenstoets toegepast. Er wordt uitgekeerd vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 45%. Tegen een meerpremie kan ook een uitkeringsdrempel van 25% worden verzekerd en/of het ruimere arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’.
Ondernemers die vóór 1 april 2005 een Basis Aov sluiten, ontvangen gedurende vier jaar premiekorting. Die korting bedraagt in het 1e jaar 20%, in het 2e jaar 15%, in het 3e jaar 10% en in het 4e jaar 5%. De verzekerde heeft na vijf jaar de mogelijkheid met korting over te stappen op een volledig product, namelijk de Volledige AOV of Keuze AOV. Hij krijgt dan in het eerste verzekeringsjaar 20% premiekorting.

Reageer op dit artikel