nieuws

NN lanceert deze zomer virtueel assurantiekantoor

Archief

NN lanceert deze zomer virtueel assurantiekantoor

Nationale-Nederlanden gaat deze zomer starten met een virtuele tussenpersoon. Een nieuw bedrijf zet dit virtuele assurantiekantoor op. Bijzonder is volgens NN dat ook andere aanbieders zich daar kunnen presenteren met hun producten en diensten.
Het idee voor de Internet-broker is afgekeken van het bedrijf QuickQuote (www.quickquote.com) in de VS, waarvan sinds eind vorig jaar ING eigenaar is. Dit intermediairbedrijf werkt samen met veertig verzekeraars, aldus NN-directievoorzitter Bert Richaers.
Het nieuwe bedrijf (dertig medewerkers), waarvan de naam niet is bekend gemaakt, zal onafhankelijk opereren en consumenten de mogelijkheid bieden om financiële producten van gerenommeerde aanbieders te vergelijken op prijs, kwaliteit en voorwaarden. “De producten kunnen rechtstreeks of via het intermediair worden aangekocht”, aldus Richaers. De website stelt de consumenten in staat een ‘persoonlijke situatieprofiel’ samen te stellen, aan de hand waarvan de best bedenkbare oplossing kan worden gezocht. “Het is de eerste webaanbieder in ons land met een zo veelomvattend concept”, zei Richaers niet zonder enige trots.
‘Ik verwacht bloemen’
Volgens Richaers is het pure noodzaak dat juist NN het voortouw heeft genomen voor de opzet van een virtuele marktplaats voor financiële diensten. “Als wij dit niet zo snel zouden doen, is er straks een buitenlandse aanbieder die ons voor is”, verdedigde Richaers de plannen, waarbij hij indirect aangaf dat het veiligstellen van het intermediair als distributiekanaal bij NN in goede handen is. “Hoezo is dit plan bedreigend voor het intermediair? Ik kan me niet voorstellen dat tussenpersonen er negatief op zullen reageren. Integendeel, ik verwacht bloemen.”
Hoewel NN pas deze zomer operationeel wil zijn – de infrastructuur is klaar – heeft de verzekeraar zijn plan nu al bekendgemaakt om de onderhandelingen met potentiële aanbieders van financiële producten te bespoedigen. “Elke intermediairmaatschappij in ons land is welkom; over de deelname van direct-writers moeten we nog eens nadenken. Uitgesloten is dat niet.”
Financiële participatie door meerdere verzekeraars dan NN is volgens Richaers niet nodig als waarborg voor de onafhankelijkheid van het Internet-bedrijf. “Ook als er meer aandeelhouders zijn, is die garantie er niet”, houdt hij bij hoog en laag vol. Collega-bestuurslid Rutger Koopmans benadrukte dat er ‘waterdichte schotten’ komen tussen het nieuwe Internet-bedrijf en NN, zodat gegevens van klanten “niet per kerende post” naar de maatschappij worden gestuurd. “We voeren geen kamikazenbeleid.”
Inkomsten
Koopmans verwacht dat in het jaar 2005 10% van de financiële diensten via Internet wordt afgenomen. “Dit Internet-bedrijf kan door de hoogwaardige invulling 20% van deze online-markt bedienen”. Een callcenter of verwijzing naar de tussenpersoon in de buurt moet voorzien in de behoefte aan een eventueel nader verkoopadvies.
De inkomsten van het virtuele assurantiekantoor bestaan uit onder meer provisies van verzekeraars, kostenvergoedingen en reclamegelden. Aangesloten tussenpersonen die min of meer als subagenten functioneren, kunnen rekenen op lagere provisies in verband met de ‘warme leads’ die het bedrijf aanbrengt bij hen.
Het Internet-concept zal ook in andere Europese landen worden ingevoerd.
Levenbedrijf
NN boekte vorig jaar voor het eerst een omzet boven f 20 mld. Het brutopremie-inkomen steeg met 11% naar f 11,6 (10,5) mld. De nettowinst van NN steeg met 13% naar f 1.262,7 (1.115,5) mln.
Het leeuwendeel van de winst kwam voor rekening van het levenbedrijf: f 1.075,4 (941,6), een groei van 14%. De levenpremies namen met 11% toe tot f 8.893 (7.980) mln. Zonder een “zeer grote koopsompost” in 1998 zou de premiegroei 20% hebben bedragen, aldus Richaers.
Het percentage beleggingsverzekeringen nam fors toe, aldus Richaers. De uitkeringen aan polishouders namen met ruim 30% toe tot f 7.446 (5.708) mln, waarvan f 3.638 (2.135) mln aan overrentedeling, f 3.125 (2.891) mln aan gegarandeerde intrest, en f 683 (619) mln aan bedrijfswinstdeling.
Schadebedrijf
In het schadebedrijf werden de resultaten gedrukt door tegenvallende schadecijfers in de branches Motorrijtuigen (onder meer ruitschades) en de branche Inkomensverzekeringen. “Positief is dat het resultaat van de ziektewettekening is verbeterd bijna f -18 mln in 1998 naar f 1,5 mln vorig jaar”, lichtte Richaers toe.
Ook het resultaat van de zorgverzekering viel vorig jaar positief uit: f 2,2 mln tegen een verlies van f 11 mln in 1998.
Het brutopremie-inkomen groeide met 7% tot f 2.660 (2.475) mln, ondanks de premiedaling in Brand en Transport. “Het opnemen van uitsluitingsclausules voor het millenniumrisico heeft ons heel wat premie gekost”, verklaarde Richaers. Daar staat tegenover dat in Ziektewetverzekeringen (+f 71 mln) en Motorrrijtuigen (+f 50 mln) groei werd geboekt, onder meer dankzij premiemaatregelen.
Bert Richaers: “Ik kan me niet voorstellen dat tussenpersonen negatief reageren. Integendeel, ik verwacht bloemen”. Nationale-Nederlanden* 1999 1998 omzet 20.050 19.252 w.v. brutopremie 11.553 10.455 nettowinst 1.263 1.116 Levenbedrijf brutopremie 8.893 7.980 nettowinst 1.075 942 Schadebedrijf premie-inkomen 2.660 2.475 w.v. inkomen 811 707 brand 597 604 motorrijtuigen 595 545 zorg 377 337 aansprakelijkheid/varia 205 205 transport 75 77 resultaat 140 179 inkomen 79 115 brand 71 47 motorrijtuigen -24 14 transport 0 10 varia 11 4 zorg 2 -11 nettowinst 187 174 medewerkers 5.200 5.000 *Deze cijfers betreffen uitsluitend de werkmaatschappijen van Nationale-Nederlanden. De cijfers van RVS en Tiel Utrecht zijn niet inbegrepen.
NN in gesprek met Duitse verzekeraars
Nationale-Nederlanden zegt in gesprek te zijn met enkele Duitse verzekeraars over de afzet van haar employee-benefitsconcept in de Bondsrepubliek. Dit EB-concept is al geëxporteerd naar Spanje, Italië, België en Polen. In Duitsland wordt gezocht naar “een verzekeraar met distributiekracht” voor het aangaan van een strategische alliantie. “Daarover lopen nu gesprekken met enkele verzekeraars”, zei Richaers.
NN blijft staan achter ‘Oranje’
Het hoofdsponsorcontract met de KNVB wordt zo goed als zeker dit najaar verlengd. Het contract loopt in oktober af, maar de tevredenheid van NN is zo groot dat verlenging een formaliteit is, zei commercieel directeur Wim van Es. “Tegenvallende prestaties van Oranje op het EK zullen niet van invloed zijn op ons besluit”, aldus Van Es. Het hoofdsponsorcontract zal vrijwel zeker worden verlengd tot aan het WK in Korea en Japan.
NBVA kritisch over Internet-plan van NN
De NBVA is uiterst kritisch over de plannen van NN om een virtueel assurantiekantoor op te richten. Zusterorganisatie NVA is terughoudender in haar reactie en wil eerst de dialoog met NN aangaan.
NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader ziet in het initiatief van NN een mogelijke bedreiging van het intermediair. Hij benadrukt dat NN alle tijd, geld en menskracht aanwendt om met het virtuele kantoor “een fikse voorsprong te kunnen nemen” op het overige intermediair dat nu eenmaal die middelen niet in huis heeft.
Een rondje langs zo’n zeshonderd leden vorige week leerde hem dat er met scepsis wordt gereageerd. “Waarom doet NN dit? Heeft NN nog wel voldoende vertrouwen in ons, waren zo maar enkele vragen. Ook zijn er grote twijfels over de onafhankelijkheid van deze online-broker. In feite gaat het hier om voorwaartse integratie, dus om een virtuele captive.”
Niet verwonderd
De NVA is niet verwonderd over het initiatief van NN. Nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie dwingen de maatschappij haar plekje binnen de wereld van de e-commerce te zoeken. “Met NN zijn wij van mening dat door de toenemende complexiteit van economie en samenleving het belang van de intermediaire adviesfunctie groter wordt”, stelt de NVA.
De tussenpersonenorganisatie van gedachten te willen wisselen met NN over de nadere invulling van de virtuele marktplaats voor financiële diensten en de rol van het intermediair hierin.

Reageer op dit artikel