nieuws

NN introduceert afzonderlijke saneringskosten in brandpolis

Archief

Nationale-Nederlanden gaat per 1 april de brandpolissen voor bedrijfsmatige risico’s voorzien van een facultatieve dekking voor saneringskosten.

Aanleiding tot de introductie van de facultatieve dekking voor ondergrondse opruimingskosten vormde de regelmatige discussies tijdens schaderegelingen over het opruimen van niet verzekerde zaken.
Onder opruimingskosten werd oorspronkelijk verstaan: het opruimen van bovengrondse restanten. Om een goed antwoord te geven op de discussie over het opruimen van grond en water die vervuild zijn door een gedekte schade, introduceert daarom nu een facultatieve saneringskostendekking.
Meerprijs
De sanering van vervuilde grond en water kan tegen een meerprijs van ten minste f 150 (standaardrisico’s die niet tot een risicogroep behoren) worden meeverzekerd. De dekking behelst een verzekerd bedrag van maximaal f 500.000, met een franchise van f 2.500. Schade aan directe belendingen is meeverzekerd tot maximaal f 1 mln. Het is niet van belang of de kosten gemaakt zijn op last van de overheid.

Reageer op dit artikel