nieuws

NN: intermediair moet zelf positie bij komende provisievrijheid

Archief

bepalen

Van Nationale-Nederlanden zijn geen stimulerende activiteiten te verwachten ten aanzien van de vraag hoe het intermediair kan inspelen op de voorgenomen afschaffing van het verbod op retourprovisie. Dit kwam naar voren tijdens de presentatie van de jaarcijfers van NN over 1998.
Directielid Willem van Es: “Het gaat bij de assurantie-advisering om de kwaliteit van de dienstverlening. Met actiematige impulsen zouden wij trouwens het intermediair voor de voeten lopen.”
Volgens hem is het onlangs bereikte akkoord over de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf “een compromis dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Wij kunnen er op zich goed mee leven.” Bestuursvoorzitter Bert Richaers stelde: “Wij betreuren die afschaffing zeer, want de kwaliteit van de dienstverlening wordt in de waagschaal gesteld.” Op de vraag of NN een voorkeur heeft voor korting of voor cadeautjes, gaf Van Es als antwoord: “Advisering leent zich niet voor het betere stuntwerk”. Richaers: “Wij leggen de eindprijs neer, inclusief de provisie. Het is echt een zaak van de adviseur of hij daar iets mee doet”.

Reageer op dit artikel