nieuws

NN in Nederland in 1e halfjaar: forse sprong premie-inkomen leven

Archief

De verzekeringstak van de ING Groep heeft in het eerste halfjaar van 1995 in Nederland 23,7% meer levenpremie geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De schadepremie steeg met 4,4%, aldus een woordvoerster van het concern.

Het levenbedrijf in Nederland was in het eerste halfjaar goed voor een bruto premie-inkomen van f 3.588 (2.900) mln. Aan periodieke premies kwam binnen f 2.010 (1.784) mln en aan koopsommen f 1.578 (1.116) mln.
Het resultaat vóór belastingen van het levenbedrijf in Nederland kwam uit op f 340 (290) mln.
De schadeverzekeringsactiviteiten in Nederland waren goed voor een bruto premie-inkomen van f 1.577 (1.510) mln en een resultaat vóór belasting van f 81 (71) mln.
Per schadebranche in Nederland waren deze cijfers (in f mln) als volgt:
premie-inkomen resultaat
brand 409 (409) 26 (14)
transport 51 (48) 6 (4)
motor 320 (300) -26 (-17)
ziektekosten 188 (195) 5 (9)
ongevallen 373 (369) 58 (52)
varia 188 (189) 6 (3)
indirecte zaken 48 – 6 (6)
De verzekeringstak van de ING Groep behaalde mondiaal in het eerste halfjaar aan premie-inkomen (in f mln):
leven 7.460 (6.696; +11,4%)
schade 3.351 (3.410; -1,7%)
totaal 10.811 (10.106; +7,0)
De resultaten (vóór belasting) waren:
leven 497 (442; +12,4%)
schade 184 (59; +211,9)
algemeen 314 (306; +2,6)
totaal 995 (807; +23,3)
De bancaire activiteiten leverden een resultaat vóór belasting op van f 732 (596; +22,8) mln.
De nettowinst van de ING Groep beliep f 1.184 (1.003) mln (+18%).
Het gemiddeld aantal medewerkers van de groep in Nederland in het eerste halfjaar is in vergelijking tot die periode in 1994 met 566 personen teruggelopen tot 28.515. Buiten Nederland steeg dit aantal met 294 tot 18.393 (exclusief de overgenomen bank Barings).

Reageer op dit artikel