nieuws

NN in gesprek met pensioen- fonds voor metaalnijverheid

Archief

Nationale-Nederlanden is in gesprek met het bedrijfstakpensioenfonds voor de metaalnijverheid voor het aanbieden van individuele levensverzekeringen als aanvulling op de collectieve pensioenregeling.

NN heeft al een dergelijk samenwerkingsverband met het pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven. De 65.000 deelnemers van dit fonds kunnen met het oog op de vut, prépensioen en ANW-gat vrijwillig levenpolissen sluiten bij NN.
De inning van de premies en het doen van uitkeringen gebeurt via het pensioenfonds. NN fungeert als risicodrager, administrateur en belegger.
Met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) wil NN een soortgelijke constructie opbouwen. Deze samenwerking vindt plaats in het kader van de alliantie die NN (ING) onlangs aanging met de SFB Groep. SFB telt ongeveer 210.000 deelnemers.
NN is nu ook in gesprek met het pensioenfonds voor de Metaalnijverheid (” 235.000 deelnemers). “Er is nog geen contract ondertekend, maar gedacht wordt aan een samenwerking analoog aan die met het fonds voor de grafische bedrijven”, aldus NN-woordvoerder Han-Paul van Westing.

Reageer op dit artikel