nieuws

NN doet liever zaken met partijdig bemiddelaar

Archief

Nationale-Nederlanden heeft zijn intermediair een brochure gestuurd over de WFD. De maatschappij drukt de tussenpersonen daarin op het hart te kiezen voor een rol als partijdige bemiddelaar, ondanks dat 70% van hen zegt zonder beperking van het aantal aanbieders te willen adviseren. “De ongebonden onpartijdige adviseur is niet altijd de beste keuze.”

De brochure bevat de uitkomsten van een onderzoek onder 570 tussenpersonen. Daarin werd onder meer gevraagd in welke vorm zij straks willen bemiddelen voor de verschillende productgroepen. Voor wat betreft hypotheken en schade- en levensverzekeringen kiest rond de 70% voor de ongebonden en onpartijdige bemiddelaar, die een groot aantal aanbieders in zijn advies betrekt. Iets minder dan een kwart ziet het wel zitten om ongebonden bemiddelaar te worden die meer dan 80% van zijn productie onderbrengt bij drie aanbieders.
In de brochure komt fiscaaljuridisch adviseur Toon Claessen aan het woord. Hij stelt dat een ongebonden onpartijdige adviseur (te) hoge eisen aan zichzelf stelt: “Hij moet in principe alle producten in de markt kennen. Deze adviseur weet dus wanneer deze producten de beste keuze zijn en heeft bij alle mogelijke maatschappijen geregeld dat de productie er kan worden ondergebracht. Kortom: ongebonden onpartijdig advies stelt zeer hoge eisen.”
Claessen vindt dat een partijdig bemiddelaar een net zo objectief advies kan geven en geeft het NN-intermediair een duidelijke boodschap mee. “U doet dan namelijk zaken met een beperkt aantal aanbieders. Dat stelt u in staat de producten veel beter te kennen en een deskundig advies uit te brengen. Bovendien heeft u voldoende keuze als u zaken doet met grotere maatschappijen.” Claessen stelt dat het productaanbod van een grote verzekeraar praktisch altijd aansluit bij de behoeften van de klant. “Een ander voordeel is dat u een voorkeursbehandeling heeft in de afhandeling als u meer posten bij één maatschappij onderbrengt.”
“Op dit moment doet al bijna 80% van het intermediair met drie partijen zaken. De partijdige bemiddelaar is dus een goede afspiegeling van de markt”, licht NN-woordvoerder Talien Willems toe. Driekwart van de ondervraagden neemt volgens haar te veel hooi op de vork met de keuze voor een rol als onpartijdig en onafhankelijk bemiddelaar. “Het intermediair wil op wel heel veel gebieden onafhankelijk en onpartijdig worden.”

Reageer op dit artikel