nieuws

NN: brutopremie boven f 10 mld, winst bereikt mijlpaal f 1 mld

Archief

Bij Nationale-Nederlanden is het brutopremie-inkomen in 1998 met 10% gestegen tot f 10,5 mld, de grootste groei in één jaar tijd. De nettowinst nam toe met 9,4% en kwam uit op de mijlpaal van f 1 mld. Het aantal medewerkers nam met 300 toe tot 5.000.

De resultaten over 1998 werden vol trots gepresenteerd door mr. Bert Richaers, die sinds begin deze maand directievoorzitter van Nationale-Nederlanden is. Van 1986 tot in de loop van 1996 had hij al directiefuncties bij NN bekleed, waarna hij tot directievoorzitter van Postkantoren BV werd benoemd. “Ik ben erg blij terug te zijn bij een geïntegreerd NN”, aldus Richaers.
Organisatie
Het concern is overigens nog bezig met de afronding van het reorganisatieplan 2000N, waarbij de traditionele scheidslijnen tussen Leven, Schade en Zorg zijn verdwenen. Die integratie is medio april 1998 van start gegaan. Er zijn nu drie marktgroepen: Particulieren, Bedrijven Schade en Employee Benefits.
Ten aanzien van de uitvoeringsorganisatie is ons land ingedeeld in acht regio’s. De tussenpersonen worden voor alle producten en doelgroepen bediend door een en dezelfde regio-afdeling. In de buitendienst van zo’n regio zijn accountmanagers actief om de met NN samenwerkende tussenpersoon als totaalrelatie te bedienen. Bij de binnendienst is de reorganisatie nog niet voltooid. In juni zullen circa driehonderd medewerkers uit Den Haag verkassen naar Rotterdam en omgekeerd. Richaers merkte tijdens de presentatie van de jaarcijfers op, dat de kwaliteit van de dienstverlening in het afgelopen jaar onder druk heeft gestaan. Dit kwam door de relatief sterke groei van de productie en door de herschikking van de activiteiten.
Premiegroei
In levensverzekeringen steeg het brutopremie-inkomen met meer dan 10% tot f 7.980 (7.173 mln). De nettowinst steeg tot f 775 (738) mln.
In schadeverzekeringen nam het brutopremie-inkomen met een kleine 6% toe tot f 2.475 (2.331) mln. Het totale brancheresultaat was lager dan in 1997: f 179 (185) mln. De teruggang kwam vooral voor rekening van de branches Zorg en Motorrijtuigen.
De ziekteverzuimverzekering leverde in 1998 nog een verlies van f 18 mln op. NN verwacht dit jaar voor het eerst winst te maken in deze tekening. Maarten Dijkshoorn zei desgevraagd: “Onze prognose is 3% rendement over het premie-inkomen van f 280 mln, waarmee we marktleider zijn”.
Marktontwikkeling
Als alle trends onder de loep worden genomen, komt NN tot de conclusie dat als hoofdstroming onverkort geldt dat de particulier steeds meer om individueel advies vraagt: de persoonlijke financiële dienstverlening. Volgens Richaers moeten tussenpersonen er alert op zijn, dat zij via employee-benefits bij bedrijven een goede ingang naar het individu kunnen krijgen.
Natuurlijk moet men in de concurrentie rekening houden met nieuwe aanbieders, met name via Internet en in warenhuizen. “Maar die bieden meestal louter losse producten en geen integraal advies, dus heeft het intermediair veel kansen op de individuele adviesmarkt. We moeten ons samen voortdurend aanpassen aan de nieuwe technologieën”, betoogde Richaers.
Marktaandelen
Voor wat betreft de marktaandelen schat NN dat dit in Leven – na de lichte daling van 20,3% in 1996 naar 20,1% in 1997 – in 1998 is gestabiliseerd. In Schade zit de stijgende lijn er nog steeds in: van 7,8% in 1996 via 8,0% in 1997 naar 8,1% in 1998.
Durven saneren
Aan de hand van een grafiek over een periode van ruim tien jaar, wijst NN erop dat haar schaderesultaten in 1987 en 1988 nog heel dicht bij het marktgemiddelde lagen, maar sindsdien doorlopend 2 procentpunten of meer hoger zijn geweest. Richaers: “Als verklaring zou ik willen noemen: het zorgvuldige acceptatiebeleid, een succesvol preventie- en schadelastbeheersingsbeleid en het hoge kennisniveau van onze medewerkers in binnen- en buitendienst. Ook speelt mee dat wij, daar waar nodig, onze portefeuille durven te saneren wanneer wij zien dat verzekerden onvoldoende maatregelen nemen om schade te voorkomen danwel te beperken”.
Keerpunt
Samen met partner SFB is NN eind vorig jaar gestart met het instituut Keerpunt. Dit bureau vervult een stimulerende en sturende functie bij de reïntegratie van arbeidsongeschikten. “De assurantietussenpersoon weet de weg naar Keerpunt goed te vinden, want 50% van de zaken is daar via de atp’s terecht gekomen”, aldus Richaers. Directielid Maarten Dijkshoorn herinnerde aan de bij de start uitgesproken doelstelling, dat er vóór 1 januari 2000 tweeduizend zaken behandeld zouden zijn. “Dat halen we”, aldus Dijkshoorn, volgens wie de teller nu op driehonderd staat.
Kennisbank Volmachten
Op het VerzekeringsAtrium heeft de maatschappij in het afgelopen jaar het zogeheten NN Infonet gelanceerd. Hier kunnen de gevolmachtigden van NN een schat aan informatie vinden, die van pas komt bij zowel de acceptatie als de schaderegeling. Van de gevolmachtigden maakt 95% van de kennisbank gebruik, aldus Richaers.
Probe
NN is bezig met de ontwikkeling van een franchise-organisatie voor persoonlijke financiële dienstverlening onder de naam Probe (zie AM 1998/22, pag. 8). Er lopen twee proefprojecten, in Rijnmond en in het oosten van het land. Volgens directeur Hans Kadiks pakken deze projecten tot dusver zeer goed uit. “Ze kunnen het werk niet aan”. Binnen vijf jaar moeten er tussen de vijftig en honderd Probe-kantoren zijn, die (tegen uurtarief) financieel advies geven zonder zelf aan productverkoop te doen. Ook bestaande kantoren kunnen tot deze organisatie toetreden.
Spanje
NN is afgelopen najaar in Spanje gestart met een employee-benefitsconcept. Er zijn in minder dan drie maanden 450 contracten bij grote en middelgrote bedrijven gesloten, waarvan in Leven-collectief 404 en Ongevallen/aov 46. Het gaat in totaal om 61.000 verzekerde werknemers. Het premie-inkomen beliep f 32 mln.
Binnenkort wil NN met het employee-benefitsconcept in een ander Europees land starten. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers was de directie niet te vermurwen om een tip van de sluier op te lichten. Wel werd duidelijk in welke landen het níet zal zijn. Richaers: “In België zijn we al actief via De Vaderlandsche, die daar op de vierde plaats staat”. Polen misschien? Directielid Peter van Meeuwen: “In Polen zijn we al actief. We zijn daar inmiddels de nummer twee op het gebied van individuele pensioenfondsen”.
De nieuwe eerste man van NN, Bert Richaers, had het in gezelschap van zijn directiecollega’s duidelijk naar zijn zin tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Nationale-Nederlanden (cijfers x f 1 mln) 1998 1997 brutopremie-inkomen 10.455 9.504 premie-inkomen Leven 7.980 7.173 w.v. nettowinst Leven 775 738 premie-inkomen Schade 2.475 2.331 w.v. inkomensv. 707 623 brand 604 602 motorrijtuigen 545 518 zorg 337 305 aanspr./varia 205 203 transport 77 79 totaal-resultaat Schade 179 185 inkomensverz. 115 97 brand 47 41 motorrijtuigen 14 54 transport 10 9 aanspr./varia 4 -13 zorg -11 – 3 nettowinst Schade 230 181 Bij deze cijfers van NN gaat het puur om die van de werkmaatschappijen onder de naam Nationale-Nederlanden. De basis van deze cijfers wordt gevormd door de WTV-grondslagen. De cijfers van zusters als RVS en Tiel Utrecht zijn er dus niet in betrokken.

Reageer op dit artikel