nieuws

NN bekort ontwikkeltijd software via nieuw systeem

Archief

Als eerste verzekeraar in ons land beschikt NN Schade sinds kort over een cliëntserver-systeem waarbij gebruik is gemaakt van een hulpmiddel dat de ontwikkeltijd van software aanzienlijk bekort.

De Information Engineering Facility (IEF), zoals het hulpmiddel (case-tool) voor systeemontwikkeling van Texas Instruments wordt genoemd, ondersteunt het gehele ontwikkelingstraject: van informatiefase tot aan de implementatie. De meeste case-tools zijn alleen in staat om een afzonderlijke fase van het ontwikkelingstraject te ondersteunen.
Met IEF kan tevens programmatuur automatisch gegenereerd worden. Daardoor is de programmeerfase – vaak de meest tijdrovende klus – overbodig geworden. “We kunnen nu sneller en alerter reageren op nieuwe ontwikkelingen. De time to market is nu aanzienlijk beperkt. IEF zorgt voor een consistent geheel. De kans op systeemfouten is beperkt,” zegt woordvoerder J.W. Dreteler van NN Schade en Zorg.
Bromfietsverzekeringen
Vorige maand werd met behulp van IEF het systeem Bistro opgeleverd, een systeem voor de acceptatie- en administratie van bromfietsverzekeringen. Dank zij Bistro worden aanvragen voor bromfietspolissen niet langer centraal, maar decentraal verwerkt door de regioteams van de divisie particulieren van NN Schade.
De “automatisering van de informatising”, zoals Dreteler het gebruik van IEF omschrijft, heeft positieve gevolgen voor de medewerkers van de afdeling automatisering: door het bekorten van de ontwikkelingstijd kunnen zij zich meer concentreren op hun probleemoplossende functie.

Reageer op dit artikel