nieuws

NMA wijst klachten tegen zorgverzekeraars af

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) wijst de klachten af van fysiotherapeuten en huisartsen inzake de weigering van zorgverzekeraars om met ieder individueel te onderhandelen over hun contract. De zorgaanbieders klaagden hierover bij de NMA, waarbij ze dit gedrag aanmerkten als misbruik van een economische machtspositie door de zorgverzekeraars. 

Na onderzoek concludeert de NMA dat de Mededingingswet niet dwingt tot individuele onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ook niet als een zorgverzekeraar een economische machtspositie heeft. Het staat een zorgverzekeraar vrij zijn eigen inkoopbeleid vorm te geven, mits de criteria die hij hierbij hanteert objectief, transparant en non-discriminatoir zijn. Er kan wel sprake zijn van misbruik als hij onredelijke voorwaarden wil opleggen, zoals bepaalde betalings- of leveringsvoorwaarden.

Reageer op dit artikel