nieuws

NMA stelt Barão in ongelijk

Archief

Kartelwaakhond NMA heeft dienstverlener Cisco Barão opnieuw in het ongelijk gesteld in zijn klacht over de samenwerking tussen toezichthouder de AFM en de Stichting Financiële Dienstverlening bij de vergunningverlening in het kader van de WFD

In het ‘Besluit op bezwaar’ is Barão deels niet ontvankelijk verklaard “bij gebreke aan belanghebbendheid”. Verder wordt door de NMA gesteld dat het gedrag van de AFM, die niet als onderneming in de zin van het mededingingsrecht handelt, buiten het toepassingsbereik van de Mededingingswet valt. 

Reageer op dit artikel