nieuws

NMA-rapport

Archief

Exact drie jaar geleden werd de verzekeringsbedrijfstak opgeschrikt door invallen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) bij het Verbond van Verzekeraars en bij Delta Lloyd. ‘Verzekeraars verdacht van kartelafspraken’, kopten de dagbladen. Voor de gemiddelde lezer was op dat moment de veroordeling evenzeer een feit. De logica van de rook en het vuur doet in zo’n geval opgeld. Als de NMA ergens met tientallen opsporingsambtenaren binnenvalt en twee dagen lang in kantoren rondsnuffelt, dan is er iets aan de hand. De kartelwaakhond bevestigde dat destijds zelf met commentaren als “er zijn aanwijzingen die de vraag oproepen of sprake is van overtredingen van de mededingingswet” en “alvorens wij een inval doen, prikken we echt niet zomaar in de Gouden Gids”.

Weken gingen voorbij en de weken werden maanden en de maanden werden jaren. In een Monitor Financiële Sector stipte de NMA tussentijds nog eens problemen aan met rechtsbijstand- en kredietverzekeringen. Die markten zouden “sterk geconcentreerd zijn, met hoge toetredings- en overstapdrempels”. Wel constateerde de autoriteit daarin “dat de schadeverzekeringsmarkt als geheel de concurrentie niet belemmert”.
Verder hulde de NMA zich louter in stilzwijgen over het onderzoek naar de verzekeraars. Dat deed zij ook toen dit tijdschrift bekendmaakte dat er kartelbezwaren waren tegen de Stichting Dienstverlening Pensioenfondsen. Via dat vehikel boden zestien verzekeraars tussen 1972 en 2003 een identiek pensioenproduct aan huisartsen en medisch specialisten.
Naar nu blijkt heeft de NMA het onderzoek zonder resultaat gesloten. De mededingingsautoriteit brengt niet eens rapport uit van haar bevindingen, laat staan dat er (vermoedens van) wetsovertredingen zijn geconstateerd.
Goed nieuws voor de verzekeringsbedrijfstak. Maar het is een ‘zege’ met een wrange bijsmaak. De publicitaire imagoschade heeft al lang en breed plaatsgevonden en een publiekelijk eerherstel blijft uit. Na de groteske invallen in Den Haag en Amsterdam in 2003 heeft de NMA het boek ‘Verzekeraars’ heel stilletjes dichtgeslagen en onderin een lade weggemoffeld. Kennelijk wordt het onderzoek als mislukt ervaren en schaamt de kartelwaakhond zich ervoor. Onnodig, omdat onderzoek nu eenmaal kan uitwijzen dat vermoedens geen feitelijke grondslag blijken te kennen. Niets mis mee. Het zou de NMA echter sieren als een dergelijke conclusie actief openbaar wordt gemaakt. Door dat (nog) niet te doen, blijft bij het grote publiek de indruk bestaan dat de concurrentieverhoudingen in de verzekeringsbranche ongezond zijn. Voor het mede creëren en niet weerspreken van dat beeld zou de NMA zich wél moeten schamen.
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel