nieuws

NMA pleit voor aov-collectiviteit voor zelfstandige ondernemers

Archief

Mededingingsautoriteit NMA pleit in haar jaarlijkse Monitor Financiële Sector dat de aov-markt voor zelfstandigen beter zou werken als deze groep een collectief contract zou kunnen sluiten.

De WAZ-vervangende verzekering voldoet niet aan de wensen van de zelfstandige ondernemers. Vraag en aanbod sluiten op deze markt niet op elkaar aan”, aldus de NMA. “Zo stellen de verzekeraars als voorwaarde een wachttijd van twee jaar. Hierdoor heeft de zelfstandige er weinig aan, bij arbeidsongeschiktheid is hij binnen twee jaar al lang failliet”, stelt de mededingingsautoriteit.
Ook heeft de NMA problemen met de overstapkosten. “Voor de WAZ-vervangende verzekering gold een eenmalig aanbod om binnen drie maanden na afschaffing van de WAZ een verzekering af te sluiten. De overstapkosten bij dit type verzekeringen zijn hoog. Verzekerden bouwen geen eigen reserve op die ze bij de overstap kunnen meenemen naar een andere maatschappij. Bovendien speelt leeftijd een rol bij acceptatie en bij de gestelde voorwaarden, waardoor overstap op oudere leeftijd vaak niet meer kan. Een 50-jarige zal niet zo makkelijk meer tegen gunstige voorwaarden bij een andere maatschappij geaccepteerd worden.
Bovendien kunnen voorwaarden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wettelijk gezien eenzijdig gewijzigd worden”, aldus de NMA in haar Monitor. De NMA stelt dat veel zelfstandigen niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en dat er mededingingsrisico’s liggen in de hoge concentratiegraad en de hoge overstapkosten. “Om deze markt verder tot ontwikkeling te laten komen, zouden aanpassingen in de voorwaarden van de verzekeringen nodig zijn”, aldus de NMA.
Eenzijdig
Het Verbond van Verzekeraars reageert enigszins gepikeerd op de stellingen van de NMA. “De NMA schetst een eenzijdig beeld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen”, aldus het Verbond.
“De NMA heeft zich beperkt tot de WAZ-vangnetverzekering, die ten tijde van de afschaffing van de WAZ is ontwikkeld voor de moeilijk verzekerbare zelfstandigen. Hierbij wordt volledig voorbijgegaan aan een gevarieerd productaanbod op een concurrerende markt voor particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die voldoende keuzemogelijkheden hebben voor zowel de tandarts als de freelance journalist”, vindt het Verbond. “Mede door afschaffing van de WAZ in 2004 heeft een groot aantal verzekeraars juist een zeer gedifferentieerd productaanbod ontwikkeld met ruime keuzemogelijkheden voor onder de eigen risicotermijn, het verzekerd bedrag en arbeidsongeschiktheidscriterium. Deze markt is eerder competitief van aard”, aldus de belangenorganisatie.
Fout oordeel
Bijval krijgt het Verbond van de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). “Sinds de afschaffing van de WAZ hebben de meeste zelfstandigen ruim voldoende keus om een aov op maat af te sluiten. De conclusie die de NMA trekt, geldt mogelijk alleen voor de zogenaamde vangnetverzekering. De vangnetverzekering is een bijzondere verzekering waarnaar zelfstandigen die niet onder reguliere polisvoorwaarden worden geaccepteerd kunnen uitwijken en waarvoor verzekeraars een acceptatieplicht hebben”, aldus PZO, die deze vangnetverzekering overigens een wanstaltig product noemt.
“De vangnetverzekering moet echter volledig losgezien worden van de reguliere markt voro aov’s voor zelfstandigen. De monitor van de NMA doet geen recht aan hoe de markt voor aov’s werkelijk in elkaar zit.”
Overigens onderkent ook de PZO dat veel zelfstandigen nog geen aov hebben gesloten. “Dat heeft echter niets te maken met een gebrek aan producten die aansluiten bij de behoefte van zelfstandigen. De lage verzekeringsgraad wordt veel meer veroorzaakt door het vaak onterechte beeld van zelfstandigen dat een aov duur is.”
Sceptisch
De NMA is sceptisch over het publiekelijk afgeven van een verwachte (ontwikkeling van de) premiehoogte. “Dergelijke signalen kunnen namelijk als een leidraad gaan fungeren in het prijsbeleid van zorgverzekeraars en daardoor een verminderde prijsconcurrentie tot gevolg hebben”, aldus de NMA die daarmee reageert op uitingen van Zorgverzekeraars Nederland over de premiehoogte.
De NMA vermoedt dat het overstapgedrag de “komende jaren lager zal uitvallen”. Zij baseert zich op een onderzoek door MarketResponse.

Reageer op dit artikel