nieuws

NMA ontvangt melding concentratie Achmea en Interpolis

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft van Achmea en Rabobank/Interpolis een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie. Beide partijen zijn voornemens een gemeenschappelijke onderneming op te richten met als kernactiviteiten: verzekeringen, administratie van pensioendiensten, vermogensbeheer, arbodiensten, reïntegratiediensten, bancaire diensten, venture capital activiteiten, woondiensten en hulpverlening in binnen- en buitenland.

Belanghebbenden kunnen tot zeven dagen na dagtekening (Staatscourant 106, 6 juni 2005) schriftelijk opmerkingen maken over de voorgenomen concentratie.

Reageer op dit artikel