nieuws

NMA keurt zorgfusies goed

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft geen problemen met de fusie van VGZ-IZA-Trias met Univé en ook de fusie tussen Agis, Menzis en de zorgbedrijven van Delta Lloyd stuit niet op bezwaren. “De fusies hebben zowel op landelijk als op provinciaal niveau geen nadelige gevolgen voor de concurrentie”, aldus de NMA.

De NMA concludeert dat de onderlinge concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt niet minder wordt door de fusie van enerzijds VGZ-IZA-Trias met Univé en anderzijds Agis, Menzis en Delta Lloyd Zorg. Ook omdat naast deze twee nieuwe combinaties Achmea en CZ/OZ actief zijn met vergelijkbare marktaandelen, er verder nog andere landelijke spelers zijn en de dynamiek op de zorgmarkt aanhoudt, ziet de mededingingsautoriteit geen concurrentiebelemmeringen. “Zorgverzekeraars zullen ook de komende jaren moeten blijven concurreren om de gunst van de consument. Uit ons marktonderzoek blijkt dat met name de werkgeverscollectiviteiten een belangrijke rol spelen bij de concurrentiestrijd tussen zorgverzekeraars”, aldus de NMA.
Univé-VGZ-IZA-Trias
De combinatie Univé-VGZ-IZA-Trias handhaaft vooralsnog de bestaande merknamen. Edwin Velzel, de huidige bestuursvoorzitter van Univé, wordt de voorzitter van de nieuwe organisatie. Door de fusie ontstaat volgens Velzel de mogelijkheid om maatwerkproducten te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen. “De combinatie van zorg- en schadeproducten (zoals auto-, brand-, en reisverzekeringen) levert in de toekomst de mogelijkheden om de klant een totaalpakket aan verzekeringen te kunnen bieden”, aldus Velzel.
Agis-Delta Lloyd Zorg-Menzis
Roger van Boxtel (nu Menzis) is de beoogde directievoorzitter van de zorgcombinatie Agis-Delta Lloyd Zorg-Menzis. Bij de bekendmaking van de fusieplannen in juni werd aangegeven dat in 2007 de huidige labels Menzis, Confior, Anderzorg en Agis nog in de lucht blijven, naast die van Delta Lloyd, Ohra en ABN Amro. “We gaan de komende tijd bekijken wat in het najaar de beste gezamenlijke marktstrategie is. Daarvoor moeten we ook nog het oordeel van de NMA afwachten”, zei Van Boxtel destijds.
Ranglijst
Na de twee fusies ziet de ranglijst van de vier grootste spelers op landelijk niveau (gebaseerd op de verzekerdenstand van 1 mei) er als volgt uit: 1) VGZ-IZA-Trias/Univé met 4,2 miljoen zorgverzekerden; 2) Menzis/Agis/Delta Lloyd Zorg met 3,9 miljoen verzekerden; 3) Achmea met 3,4 miljoen verzekerden en 4) CZ/OZ met een verzekerdenaantal van 2,6 miljoen.

Reageer op dit artikel