nieuws

NMa kan verzekeraars alleen betrappen op artsenpensioen

Archief

De groteske inval in de kantoren van het Verbond van Verzekeraars en van Delta Lloyd in juni vorig jaar heeft de NMa bitter weinig opgeleverd. Na een jaar onderzoek heeft de mededingingsautoriteit de verzekeraars op één overtreding van de mededingingswet betrapt. Het gaat om een pensioenregeling die zestien maatschappijen tot begin 2003 op identieke wijze aanboden aan huisartsen en medisch specialisten.

“Er is nog geen rapport van bevindingen. Officieel heeft de NMa dus nog geen overtreding van mededingingsregels geconstateerd”, benadrukt Gert Kloosterboer, woordvoerder van het Verbond. Wel erkent hij dat de NMa diverse keren aanvullende vragen heeft gesteld over de zogeheten SDP-regeling. “Maar deze Stichting Dienstverlening aan Pensioenfondsen is een minimaal gebeuren, een mug. Je mag dus veronderstellen dat de NMa geen grotere zaken heeft aangetroffen, anders hadden ze zich wel daarop geconcentreerd.”
De zogeheten SDP-verzekeraars zijn Aegon, Allianz, Amev, AXA, Conservatrix, Delta Lloyd, Generali, De Goudse, Onderlinge ‘s-Gravenhage, Nationale-Nederlanden, Interpolis, Levob, Nieuwe Hollandse Lloyd, Reaal, Winterthur en Zwitserleven. In 1998 respectievelijk 2000 trokken Olma en VVAA zich als SDP-verzekeraar terug. Onder de SDP-vlag zouden momenteel nog zo’n 8.500 polissen bestaan, reeds ingegane pensioenen inbegrepen. Met ruim 3.000 polissen is NN de belangrijkste maatschappij in het samenwerkingsverband; de administratie vindt plaats bij Aegon.
Identiek aanbod
De stichting SDP werd in 1972 actief als antwoord op de toen gestarte beroepspensioenfondsen voor huisartsen en voor medisch specialisten. De verzekeraars vreesden daardoor duizenden polissen én een zeer interessante, vermogende doelgroep kwijt te raken. Omdat anderzijds diverse medici kenbaar maakten niet gedwongen van pensioenverzekeraar te willen wisselen, werd met de ‘medische’ pensioenfondsen overeengekomen dat verzekeraars een gelijkwaardig pensioenalternatief zouden aanbieden.
De huisartsen en medisch specialisten konden vervolgens kiezen voor de beroepspensioenregeling of een polis bij een van de – toen nog – 22 ‘keuzeverzekeraars’. De verzekeringsmaatschappijen hebben echter altijd, zowel qua premie als winstdeling, een identiek product aangeboden. En dat is concurrentiebeperkend en sinds 1998 – inwerkingtreding Mededingingswet – een overtreding van mededingingsregels, zo denkt de NMa. Of zij daar boetes aan gaat verbinden en hoe hoog die zullen uitvallen, is nog niet bekend. “Over lopende onderzoeken doen wij geen uitspraken”, aldus de NMa.
Liquidatie
De stichting SDP is overigens sinds begin vorig jaar in liquidatie, nadat de verzekeraars de vijfjarige overeenkomst met de twee ‘medische’ pensioenfondsen niet verlengden. “Maar dat is lang voor de inval van de NMa gebeurd en heeft daar dus niets mee te maken”, zegt Kloosterboer. Reden voor de opzegging is het geringe aantal polissen dat nog bij verzekeraars werd gesloten, volgens een ingewijde “slechts enkele tientallen per jaar”. De oorzaak daarvan is dat het aanbod van de verzekeraars, vooral op het punt van de winstdeling, niet meer kon concurreren met dat van de pensioenfondsen.
Vanaf januari 2003 bieden de verzekeraars dus geen SDP-pensioen meer aan. De circa 8.500 lopende pensioenaanspraken zijn premievrij gemaakt. De pensioenfondsen tellen momenteel 6.300 (medisch specialisten) en 7.300 (huisartsen) deelnemers. Beide fondsen hebben bijna 1.500 ‘slapers’ in de boeken staan en zo’n 4.500 lopende pensioenuitkeringen.

Reageer op dit artikel