nieuws

NMa geeft groen licht voor gedragscode Hypotheken

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de onderlinge afspraken tussen hypotheekverstrekkers, vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, goedgekeurd. Volgens de kartelpolitie wordt door de code informatie over hypotheken beter toegankelijk en vergelijkbaar voor consumenten.

De gedragscode, waar onder meer het Ministerie van Economische Zaken, de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en De Nederlandsche Bank bij betrokken zijn geweest, is een initiatief van het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), waar nagenoeg alle hypotheekverstrekkers in deelnemen. Doel van de onderlinge afspraken is de consument door onder meer goede voorlichting te beschermen tegen te hoge hypotheken.
Bepaalde onderdelen van de gedragscode die betrekking hebben op voorlichting en de geschillenregeling beoordeelde de NMa niet als mededingingsbeperkend. Dit in tegenstelling tot afspraken over de toetsrente (om de grootte van de hypotheek te berekenen) en bepalingen over vergoedingen bij extra of vervroegde aflossing. De NMa verleende echter voor een periode van tien jaar ontheffing. “Deze onderdelen zijn mededingingsbeperkend maar verbeteren de distributie en transparantie voor consumenten, bieden flexibiliteit en zekerheid bij de complexe hypothecaire financiering met een lange looptijd en laten voldoende ruimte vrij voor concurrentie”, zo beargumenteert de NMa de ontheffing.
Geen keuzevrijheid
Eén onderdeel kon echter niet de goedkeuring wegdragen van de kartelpolitie: het maximumpercentage (75%) voor het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek. Volgens de NMa beperkt deze afspraak de keuzevrijheid van de consument. Omdat nagenoeg alle hypotheekverstrekkers zich hebben aangesloten bij de code, zou de consument namelijk nergens meer een hypotheek met een aflossingvrij deel van meer dan 75% kunnen sluiten.
Aanleiding voor hypotheekverstrekkers destijds om een gedragscode te ontwikkelen, vormde de plannen om ook het hypothecaire krediet onder de Wet op het consumentenkrediet (WCK) te laten vallen. De politiek gaf de branche echter eerst de gelegenheid tot zelfregulering. De nu goedgekeurde gedragscode is hier een direct uitvloeisel van.

Reageer op dit artikel