nieuws

NMA geeft fusie CZ/OZ vrij baan

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft een streep gehaald door de voorwaarden die zij in het afgelopen najaar had gesteld aan de overname van zorgverzekeraar OZ door collega CZ.

De NMA zegt niet in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam, die bepaalde dat CZ en OZ geen vergunning voor de fusie nodig hadden. Volgens de rechter was de NMA slechts bevoegd tot beoordeling van het fusieplan van de particuliere en aanvullende verzekeringen van CZ en OZ, niet van de ziekenfondsactiviteiten. (Per 1 januari is dit evenwel veranderd, want door de komst van het nieuwe zorgstelsel functioneren de zorgverzekeraars als ondernemingen en is het mededingingstoezicht integraal van toepassing.)
De door de NMA gestelde voorwaarden betroffen het aanbieden van landelijke polissen door CZ/OZ. De NMA geeft nog wel aan, “dat het toezicht op concentraties in de zorgsector van belang is om te voorkomen dat te sterke marktposities ontstaan die een belemmering kunnen vormen voor de marktwerking in de zorg”.

Reageer op dit artikel