nieuws

NMa: “Gebrekkige concurrentie intermediairmarkt”

Archief

De structuurkenmerken van de markt voor assurantiebemiddeling wijzen niet op een verhoogd risico op overtredingen van de Mededingingswet. Tot deze conclusie komt kartelwaakhond NMa naar aanleiding van een onderzoek waarvan de resultaten ter consultatie zijn voorgelegd aan marktpartijen.

Uit de voorlopige bevindingen van het onderzoek leidt de NMa wel af dat er sprake is van “een gebrekkige concurrentie” die het gevolg lijkt van “sterke prikkels die verzekeraars aan tussenpersonen geven”. Dat blijkt onder meer uit de beloningsstructuur, financieringen van tussenpersonen en productieverplichtingen.  Ook zijn er “onvoldoende prikkels vanuit de consument door middel van zoek- en switchgedrag”, aldus de NMa. Overigens wijt de toezichthouder dit mede aan intransparante informatie over de beloning van tussenpersonen en over de banden van het intermediair met verzekeraars. “Gebrekkige concurrentie binnen het intermediaire distributiekanaal kan leiden tot niet-objectieve advisering”, stelt de NMa.
Alle marktpartijen krijgen tot 1 februari volgend jaar de tijd om hun reactie op het consultatiedocument ‘Het intermediaire distributiekanaal’ te geven.  Het consultatiedocument is gepubliceerd op http://www.nmanet.nl/.

Reageer op dit artikel