nieuws

NMa dwingt Stichting Salvage tot aanpassen erkenningsregeling

Archief

De stichting Salvage moet haar erkenningsregeling aanpassen. Deze voldoet niet aan de richtlijnen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op de punten van transparantie, onafhankelijkheid en gelijke toetredingsmogelijkheden.

Het bestuur van de stichting benoemt binnenkort een commissie die uiterlijk in maart van dit jaar met een nieuwe opzet komt voor objectieve kwaliteitseisen waaraan een reconditioneringsbedrijf moet voldoen. Op grond van de huidige Erkenningenregeling van Salvage kunnen reconditioneringsbedrijven bij het voldoen aan bepaalde eisen bij een salvagemelding worden ingeschakeld om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken (schadestop).
Tot nu toe werden kandidaat-schadestopbedrijven getoetst door de Commissie Erkenningen van de stichting, waarin vertegenwoordigers van verzekeraars, expertisebureaus en reconditioneringsbedrijven zitting hebben. In het vervolg kunnen bedrijven zich op basis van nader vast te stellen objectieve criteria laten certificeren door erkende onafhankelijke certificeringsinstellingen. Vervolgens kan men zich aanmelden bij de Stichting Salvage voor inschakeling bij schadestopwerkzaamheden.
Het is de bedoeling dat de huidige erkende reconditioneringsbedrijven totdat de nieuwe criteria zijn vastgesteld inzetbaar blijven voor zowel schadestopwerkzaamheden als voor huishoudelijk, industrieel en specialistisch reconditioneringswerk.

Reageer op dit artikel