nieuws

NMA blijft alert op co-assurantiemarkt

Archief

Net als de zorgverzekeringsmarkt mag de co-assurantiemarkt zich nog steeds verheugen in belangstelling van mededingingsautoriteit NMA. “Blijvend mededingingstoezicht is gewenst”, luidt de conclusie in de Monitor Financiële Sector 2004.

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) had in april al in de gaten dat de beurs een mededingingsrechtelijk interessant fenomeen is: “Alertheid is geboden. Ik ben ervan overtuigd dat de mededingingsautoriteiten de markt kritisch zullen blijven volgen”, liet voorzitter Rolf van der Wal toen weten op een themabijeenkomst voor driehonderd aanwezigen.
De NMA signaleert vergaande samenwerking tussen verzekeraars en intensieve contacten tussen verzekeraars en makelaars. “Ook heeft co-assurantie het karakter van een aanbestedingsmarkt. Deze factoren leveren mededingingseconomische risico’s op. Blijvend mededingingstoezicht is vanuit deze optiek gewenst”, vindt de NMA.
De VNAB heeft al een commissie Mededinging in het leven geroepen die onder aanvoering van Paul Soeteman (Marsh) de mededingingswetgeving in de gaten houdt. Zo is geconcludeerd dat afspraken, afstemming of overleg tussen verzekeraars over kostenposten, commerciële premies, eigen risico’s kortingen en toeslagen uit den boze zijn.

Reageer op dit artikel