nieuws

Nivre vraagt naar dossierhandel bij aangesloten letselbureaus

Archief

Het branchebestuur van de sectie Personenschade van Nivre, de overkoepelende organisatie van registerexperts, wil dat aangesloten personenschadebureaus er letterlijk voor tekenen dat zij niet betalen voor letselschadedossiers.

In feite is betaling of een andere wederprestatie al uitdrukkelijk verboden in de gedragsregels van het Nivre, maar het branchebestuur van de sectie Personenschade is er niet helemaal gerust op dat deze door iedereen worden nageleefd. “Door signalen vanuit de praktijk is het bekend dat organisaties of leden van organisaties zich niet aan deze gedragsregels houden. Zo worden er letselschadedossiers aangeboden aan belangenbehartigers en advocaten door organisaties die een (vaste) vergoeding ontvangen voor deze doorverwijzing. Deze handelwijze acht het branchebestuur laakbaar en niet in overeenstemming met de gedragsregels.”
Als signaal vanuit de praktijk wordt met name genoemd een recente uitzending van het tv-programma Zembla. “De integriteit van het expertisevak komt daardoor in het geding”, aldus Rini Withagen, voorzitter van het branchebestuur.
Brief naar leden
Afgelopen week hebben de leden een brief ontvangen waarin expliciet naar genoemde praktijk wordt gevraagd. Zij moeten door het ondertekenen en retourneren van de brief aangeven of zij al of niet contacten onderhouden met organisaties die opdrachten verstrekken/ aannemen tegen betaling van een (vaste) vergoeding.
Wie met ‘ja’ antwoordt, kan er op rekenen dat door het branchebestuur een royementsprocedure in gang wordt gezet. Datzelfde geldt ten aanzien van leden die niet reageren op de brief.

Reageer op dit artikel