nieuws

Nivre start register voor risicodeskundigen

Archief

Het Nederlands Instituut van Register-Experts (Nivre) voegt in het najaar de branche risicodeskundigen toe aan het eigen register.

Op initiatief van Nivre-voorzitter Niek Weel is eind vorig jaar een werkgroep geformeerd die zich heeft gebogen over het opzetten van een register voor risicodeskundigen. Doel van het nieuwe register is een kwaliteitserkenning te bieden aan diegenen die voor schadeverzekeraars bedrijfsmatige risico’s analyseren en beoordelen en adviezen geven over technische en organisatorische preventiemaatregelen. Er zijn ruim vierhonderd van dergelijke deskundigen actief in de verzekeringsbranche.
Voor het register is een voorlopig bestuur geformeerd met als voorzitter Peter Schreuder Jonkman (Delta Lloyd). Dit najaar wordt het register voor risicodeskundigen als branche opgenomen in het bestaande Nivre-register.
Voordelen
Het Nivre ziet tal van voordelen, omdat het nieuwe register een basis legt voor de kwaliteit van de beroepsgroep. “Dat is ook in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening van belang. Verder brengt een breed erkend en gedragen register de risicodeskundigen uit de hele markt bij elkaar, waardoor meer normering kan ontstaan in het denken over risico’s en preventie. Hier is in de markt steeds meer behoefte aan.”
Het register voor risicodeskundigen heeft een vergelijkbare opzet als het register voor experts: een basisniveau met daarboven specialisaties, een PE-programma en een kandidaat-lidmaatschap. De titelaanduiding voor het lidmaatschap van het register wordt RR (Register Risicodeskundige).
Eisen
Het basisniveau gaat uit van mkb-inspecteurs en is met name gericht op inspecties voor brand- en aansprakelijkheidspolissen. De specialisaties worden later ingevuld; het minimum zal daar liggen op MBO-plusniveau. Voor toelating tot het register zijn minimaal technische vooropleidingen voor de modules Inleiding Verzekeringsbedrijf, Risicobeoordeling en Preventie, Brandverzekeringtechniek en Aansprakelijkheidsrecht vereist. Aanvullende eisen zijn er voor sociale en communicatieve vaardigheden.
Voor inspecteurs die minimaal vijf jaar in het vak actief zijn en niet aan de eisen voldoen, geldt een overgangsregeling van een jaar. Een toetsingscommissie zal het opleidings- en kennisniveau van deze kandidaten toetsen.

Reageer op dit artikel