nieuws

Nivre goed van start met website

Archief

Nivre

www.nivre.nl
New Media Marketplace, een kenniscentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening, bekijkt en bespreekt in opdracht van Assurantie Magazine websites van verzekeraars, tussenpersonen en gerelateerde organisaties. Deze keer nemen zij de nieuwe website van het Nivre, het instituut voor registerexperts, onder de loep.
door Marenna van Reijsen en Joost Steins Bisschop
Nivre heeft gekozen voor de metafoor van het gebouw met receptie om ons welkom te heten. Een draaiende deur nodigt bezoekers uit om naar binnen te gaan alwaar we meteen worden getrakteerd op een kopje koffie. Dan blijkt al snel dat men de animaties heeft ontdekt bij het Nivre; na een klik wordt een dampend kopje koffie getoond. De volgende uitnodiging is het weergeven van onze reactie in het Gastenboek.
Pictogrammen
Verder biedt de homepage een verslag van een Rendez-vous-bijeenkomst van het Nivre. De gehele lezing van de voorzitter kunnen we opvragen, die op Internet terecht vraagt “Bent u er nog?” en een samenvatting van de presentatie van Chriet Titulaer. De verwijzing naar de presentatie van prof. dr. W.S.P. Fortuyn herinnert aan het effect van een Sinterklaassurprise van het kaliber ‘kijk in de kelder’ en dan ligt er niks.
Ter afsluiting van de homepage treffen we ‘Het artikel van de dag’, gedateerd op december 1994. Volgens de vermelding tussen haakjes heeft dit artikel voornamelijk een functie als ‘in memoriam’. Een dag later wordt inderdaad een nieuw artikel van de dag gepresenteerd.
In de linkerkolom geven pictogrammen aan welke informatie er nog meer te vinden is op de site. Deze corresponderen met de ‘clickable’ plaatjes die in het beeld van de balie zijn verwerkt.
Archief
‘Register-expert’ biedt inzage in het tijdschrift voor schade-experts. We krijgen toegang tot het archief van het tijdschrift waar we alle artikelen kunnen raadplegen uit de periode 1993 tot en met eind 1996. Aangegeven wordt dat het doel is om via Internet een database met artikelen, interviews en andere informatie uit De Register-Expert toegankelijk te maken. Dit idee gaat gepaard met een oproep om ook een bijdrage aan te leveren.
Mede door de full text search die de Search Engine biedt, kan dit archief een nuttige functie vervullen voor de bezoeker. Er bestaat ook een mogelijkheid om zelf te zoeken in het overzicht van de rubrieken. Helaas blijken de eerste rubrieken Actueel en Agrarisch leeg te zijn.
De ‘Agenda’ biedt een actueel overzicht van de activiteiten van belang voor Nivre-ingeschrevenen: onder andere een cursus over mogelijkheden van Internet voor schade-experts.
‘Links’ biedt zoals wordt omschreven, een selectie van verwijzingen naar verzekeringsorganisaties en beroepsverenigingen werkzaam binnen de schade-expertise wereld. De verwijzingen zijn alle hyperlinks.
Om te voorkomen dat de bezoeker verdwijnt naar deze nieuwe site, wordt het beeld getoond binnen de bestaande frames van de Nivre-site. We vragen ons wel af of hierbij rekening is gehouden met de gemiddelde grootte van pc-schermen.
De ‘Quiz’ daagt ons uit om te raden naar het schadebedrag van de boot die vrijwel geheel opgegaan is in vlammen. Als beloning voor het benaderen van de juiste schade, wordt een hoge(re) plaats in de Schadequizlijst, een ranking van elf e-mailers, beloofd. Op het resultaat van onze gok moeten we helaas een week wachten.
Ten slotte het Gastenboek. Niet alleen bedoeld om een opmerking over het bezoek aan de site achter te laten maar ook een oproep om, indien werkzaam binnen de verzekeringsbranche, het e-mailadres achter te laten. Op die wijze wil Nivre een netwerk ontwikkelen van e-mailadressen van personen uit de branche. Het huidige bestand is alleen maar te bekijken via een zoekmachine. We moeten onder andere naam en organisatie van een persoon invullen om te ontdekken of hij ook virtueel aanwezig is.
Conclusie
Het zwaartepunt van deze site wordt duidelijk gevormd door het archief. Ook de mededeling dat men zelf artikelen kan aanleveren aan de redactie, geeft aan dat het Nivre dit als een belangrijk onderdeel van de site erkent.
Daarmee krijgt deze site ook een duidelijk doel, zij het nog in een ontluikend stadium verkerend. De 1.200 ingeschrevenen bij het Nivre en overige geïnteresseerden kunnen hier alvast bij hun werkzaamheden aansluitende informatie vinden. Wellicht dat ook snel de artikelen uit 1997 worden toegevoegd aan het bestand.
Het contact leggen tussen bezoekers van de site, het ontwikkelen van communicatie tussen de ingeschrevenen van het Nivre via de site is nog niet echt van de grond gekomen. Daarvoor is meer nodig dan een zoeksysteempje naar e-mailadressen.
En wat kan de gemiddelde websurfer, de consument met de website van het Nivre? Zoals vaker bij sites binnen de verzekeringswereld zal hij of zij er niet wijzer van worden. Hij kan toch nog beter op een analoge wijze terecht bij de schade-expert zelf.
Beoordeling Nivre
Vorm
De site toont verzorgd. Er is gebruik gemaakt van een simpele doch doeltreffende lay-out. De navigatie verloopt zowel via de pictogrammen als via beeld.
De frames verdelen de pagina’s in een linkerkolom voor de bewegwijzering en in een rechterdeel waarin de inhoud is verwerkt. Bij een kleiner scherm, zoals op een ‘lap-top’, is hierdoor niet altijd alle informatie tegelijkertijd te lezen.
Inhoud
De site biedt algemene informatie over het Nivre en de activiteiten. De Agenda is actueel. De meest zinvolle inhoud bieden de pagina’s met het archief van het tijdschrift Registerexpert. Deze kunnen als naslagwerk een belangrijke functie vervullen.
Mediumgebruik
De poging om een netwerk te ontwikkelen van e-mailadressen van personen werkzaam in de branche geeft aan dat men de mogelijkheden tot communicatie op Internet onderkent. De animaties die verwerkt zijn op de homepage zijn voornamelijk grappig.
Prikkel
Het archief en met name de ‘full text search’ die het de bezoeker in staat stelt om op trefwoord te zoeken, zullen een stimulans vormen voor de schade-expert om de site te bezoeken.
Betrokkenheid
Elke (werk?)dag treffen we een nieuw artikel aan op de homepage. Jammer is dat de uitslag van de quiz een week op zich laat wachten.
In contact komen met het Nivre kan indirect via het gastenboek. Om een rechtstreekse mail te verzenden, moeten we eerst door de folderteksten op de algemene pagina worstelen om onderaan een e-mailadres van het secretariaat te ontdekken.

Reageer op dit artikel