nieuws

Nivre formeert autonome tuchtcommissie experts

Archief

Register-experts van het Nivre die een misstap maken of de gedragsregels overtreden, kunnen sinds kort voor een onafhankelijke tuchtcommissie gedaagd worden. Op dit moment zijn er ruim 1000 Nivre-experts.

De oprichting van de tuchtcommissie werd tijdens het Rendez-Vous d’Expertise, het jaarlijkse treffen van de register experts, bekendgemaakt. Voorzitter van de commissie is mevrouw mr E. Swaab, deken in de orde van advocaten te Amsterdam. De leden zijn mr J. Branbergen, rechter te Amsterdam, mr H. de Jong Schouwenburg, kantonrechter te Amsterdam en mevrouw mr L. Dommering-Van Rongen, advocate te Rotterdam. Afhankelijk van de soort klacht, zal de tuchtcommissie worden bijgestaan door twee register-experts uit de betreffende branche.
Met de oprichting van deze onafhankelijke tuchtcommissie maakt het Nivre een eind aan de situatie dat experts (ofwelf het Nivre-bestuur) zélf over de fouten van collega’s moeten oordelen.
Het Nivre-bestuur kan op grond van het advies van de tuchtcommissie maatregelen treffen, zoals een schriftelijke waarschuwing of berisping, een geldboete of in het uiterste geval een expert uitschrijven uit het register.
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van het Nivre, Postbus 153, 2900 AD Capelle aan den IJssel.

Reageer op dit artikel