nieuws

Nivre bepleit klachtenmeldpunt

Archief

Ad Westerhof, voorzitter van het Nivre, maakte zich tijdens het onlangs in Bussum gehouden Rendez-Vous d’Expertise sterk voor een centraal klachtenmeldpunt voor de verzekeringswereld. Tijdens de bijeenkomst werd de nieuwe site van het Nivre gepresenteerd.

Het onlangs in het leven geroepen onafhankelijke klachteninstituut van het Nivre heeft volgens Westerhof vooral een aantal zaken te verwerken met betrekking op “miscommunicatie of botweg een vorm van beroepsdeformatie”. Een toenemend aantal klachten heeft echter niets met expertise te maken, hetgeen samenhangt met de vele klachteninstanties in de verzekeringswereld. Daarom pleit Westerhof voor een gezamenlijk meldpunt voor alle klachteninstituten. Gemelde klachten kunnen dan direct bij de bevoegde instantie worden gedeponeerd, waardoor de afhandeling van de klachten sneller en efficiënter kan verlopen.
Westerhof ging tijdens zijn inleiding nader in op de zich manifesterende tendensen in de expertisebranche. Hij ziet een tweedeling in de expertisebureaus ontstaan. Enerzijds logistiek gestuurde bedrijven, waarbij de expert grote aantallen schades verwerkt moeten worden en onderdeel is van het systeem. Deze bureaus zijn voornamelijk gespecialiseerd in min of meer gelijkwaardige schades zoals motorvoertuigen en kleinere brandschades. Een tweede groep is tailor-madegericht, waarbij specialistische kennis bepalend is. Om zich in de markt staande te houden zullen de expertisebureaus volgens Westerhof op den duur voor een van deze richtingen moeten kiezen.
Internet-site
Chriet Titulaer, een van de sprekers op het Rendez-vous d’expertise, ging als communicatiedeskundige nader in op de mogelijkheden van Internet in de toekomst. Zijn belangrijkste bijdrage was echter de presentatie van de gloednieuwe Internet-site van het Nivre (www.nivre.nl). De in rood-witte Nivre-kleuren gestoken site bevat onder meer algemene informatie, een agenda, een gastenboek, links met andere sites en een schadequiz waarbij de bezoeker de schade van een jacht moet taxeren. De site oogt fraai, maar is nog vrij leeg.
Pim Fortuyn hield een lezing over de dienstverlening in Nederland. Hij constateert onder meer dat dienstverlening geen ingebakken eigenschap van Nederlanders is, terwijl een grotere service op den duur het zakelijk gewin ten goede zal komen.

Reageer op dit artikel