nieuws

Niveau van studies over financiële dienstverlening valt E&L tegen

Archief

Begin december is tijdens een feestelijke bijeenkomst de AXA Equity & Law Studieprijs 1994 uitgereikt.

In plaats van de hoofdprijs en een tweede prijs kende de jury dit jaar 2 tweede prijzen toe, omdat het niveau achterbleef bij dat van voorgaande jaren en een echte uitschieter ontbrak. De 2 prijzen houden een zomercursus in op een universiteit of hogeschool in het buitenland ter waarde van f 7.500.
De winnaars waren de studenten A. van Bussel van de Rijksuniversiteit Limburg en H. Kingma van de Erasmus Universiteit.
Indexleningen
De bekroonde scriptie van Van Bussel handelde over het onderwerp ‘indexleningen’. Tot eind 1990 was uitgifte in ons land van geïndexeerd kapitaalmarktpapier verboden, hoewel dat leningtype met name voor pensioenfondsen en levensverzekeraars zo interessant is, aldus de jury. Voor pensioenfondsen en verzekeraars is matching (op elkaar afstemmen – red. AM) van activa en passiva een belangrijke maar moeilijke taak, aldus Van Bussel. Dit komt doordat de looptijd van de verplichtingen de looptijd van de meeste beleggingsvormen overtreft. Daar komt bij, dat het inflatierisico toeneemt naarmate de looptijd van een lening groter is. Voorts worden beleggingen vaak in nominale bedragen uitgedrukt terwijl de verplichtingen van pensioenverzekeraars en -fondsen door de koopkracht worden beïnvloed. Een en ander verklaart waarom zij belangstelling hebben voor indexleningen. Bij een indexlening wordt bovenop een basisrente een inflatievergoeding verrekend. Dit maakt de indexlening een interessant beleggingsinstrument, waarmee de reële matching verbeterd kan worden, aldus de scribent.
Beleggingen in jaarrekening
De scriptie van Kingma behandelde de post ‘beleggingen’ in de jaarrekening van verzekeraars. Hij constateert een streven – in de vorm van voorschriften betreffende rubricering, waardering en verwerking van beleggingen – naar meer onderlinge vergelijkbaarheid van jaarrekeningen van verzekeraars maar stelt daarnaast vast dat binnen de nieuwe regelgeving gekozen kan worden uit meer mogelijkheden van waardering van beleggingen en van verwerking daarvan in de jaarrekening. Kingma bekijkt in zijn studie of de vergelijkbaarheid van de post ‘beleggingen’ in de jaarrekening van verzekeraars verbeterd kan worden en zoekt daartoe uniforme grondslagen.
“Het praktijkgerichte gedeelte van de studie geeft een interessant overzicht omtrent de wijze waarop een viertal verzekeraars de post ‘beleggingen’ in hun jaarrekening verwerken. Deze studie is een verdienstelijke bijdrage tot het inzicht in een onderwerp dat belangrijk is voor de jaarverslaggeving door verzekeraars”, aldus de jury.
De AXA E&L Studieprijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste scripties over onderwerpen binnen de financiële dienstverlening. De prijs heeft ten doel het onderzoek op het terrein van de financiële dienstverlening te bevorderen.

Reageer op dit artikel