nieuws

Nipo: ‘Aftrek wel koopsomargument’

Archief

De aftrekbaarheid van de premie is wel degelijk een belangrijk argument voor het sluiten van een koopsompolis.

Dat concludeert onderzoeksbureau Nipo, na een gezamenlijk panelonderzoek met bureau D&O. Voor dat periodieke onderzoek worden zeshonderd mensen geënqueteerd.
“Hoe hoger het inkomen, hoe vaker men een koopsompolis bij een verzekeringsmaatschappij sluit. Het feit dat huishoudens met een hoger inkomen een koopsompolis tegen een hoger belastingtarief kunnen aftrekken, helpt hier zeker aan mee.”
De conclusie is opmerkelijk, aangezien het Nipo in januari nog tot heel andere uitkomsten kwam na een onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Daaruit bleek onder meer dat 70% van de koopsomstorters een inkomen beneden de f 100.000 heeft.
Op basis van dat onderzoek concludeerde het Verbond toen: “De stelling dat lijfrentepolissen uitsluitend door rijken worden gesloten, is tendentieus en onjuist.” Volgens het Verbond is vooral het hebben van een pensioentekort een reden om een koopsompolis te sluiten en speelt de aftrekbaarheid van de premie geen beslissende betekenis.
Intermediair
Bij het afsluiten van levensverzekeringen speelt de assurantietussenpersoon (inclusief loondienstagenten) een belangrijke rol, zo concluderen D&O en het Nipo. Voor 32% van de respondenten is het intermediair het adres voor het sluiten van levensverzekeringen. Tot de direct-writers wendt 17% zich, tegen 11% via de bank. Ruim eenderde heeft überhaupt geen levensverzekering.
Voor het afsluiten van schadepolissen wendt 35% zich rechtstreeks tot de verzekeraar. Het intermediair heeft hier 48% van de klanten, de banken 13%.
Voorlichting over verzekeringen krijgen de meeste mensen het liefst in de eigen huiskamer. Liefst 40% zegt dat een prettige manier van voorlichten te vinden. Een kwart wil schriftelijk informatie krijgen, zodat dat op het gemak bekeken kan worden. Een kleine 20% wil voor advies wel naar het kantoor van de bemiddelaar komen.
Eenderde van de ondervraagden zegt liever geen informatie over verzekeringen te ontvangen. Met name de ouderen zeggen daar geen behoefte aan te hebben. Verder valt op dat hoge inkomens het liefst schriftelijke informatie krijgen. Een adviseur aan huis wordt door hen minder gewaardeerd.

Reageer op dit artikel