nieuws

Nipo: 70% verzekerd voor uitvaartkosten

Archief

Volgens een Nipo-onderzoek, in opdracht van uitvaartorganisaties, is 70% van de Nederlanders verzekerd voor uitvaartkosten.

Opvallend is dat van de ondervraagde vrouwen driekwart zegt verzekerd te zijn en bij de mannen maar tweederde. Nog opmerkelijker blijkt de voorkeur van de verschillende geslachten voor begraven danwel cremeren. Bij de mannen zegt tweederde een voorkeur te hebben voor begraven, terwijl bij de vrouwen liefst 75% zegt een crematie te prefereren.
De mate van verzekering blijkt voorts sterk afhankelijk van het inkomen. In de hoogste welstandsklasse heeft iets meer dan de helft een (natura-)uitvaartverzekering, terwijl in de laagste twee klassen dat voor ruim 80% geldt. Het gemiddeld verzekerde bedrag is ruim f 9.000 voor een begrafenis en bijna f 8.000 voor een crematie. Bij de hogere inkomens ligt het verzekerde bedrag gemiddeld lager. Op de vraag bij welke verzekeringsmaatschappij mensen een natura-uivaartverzekering hebben gesloten, antwoordde liefst 39% Dela, tegen 13% voor AVVL, 7% voor Monuta, 4% voor Nuva en 3% voor Amev-Ardanta. Een kapitaalverzekering voor uitvaartkosten wordt het meest gesloten bij RVS (16%), tegen verder 8% Amev-Ardanta, 5% Aegon en Reaal en 3% Nationale-Nederlanden.

Reageer op dit artikel