nieuws

Nijpels aan het roer van De Twaalf Provinciën

Archief

Oud-minister drs Ed Nijpels (45) wordt per 1 juli president-directeur van de landelijke arbodienst De Twaalf Provinciën

Hij zal zich hoofdzakelijk bezighouden met “de verwezenlijking van de strategische ambities van onze onderneming en de ontwikkeling van strategische samenwerkingsverbanden”. De Twaalf Provinciën bestaat sinds begin vorig jaar, telt 200 werknemers en is actief binnen 6.000 ondernemingen die in totaal ruim 200.000 werknemers omvatten. Het bedrijf wil uitgroeien tot marktleider in Nederland en wil zijn concept ook internationaal introduceren. Nijpels die momenteel burgemeester van Breda is, was als Kamerlid nauw betrokken bij de totstandkoming van de Arbowet. Later, als minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu ontving hij van de Bouw- en Houtbond FNV de Eimert Sinoo-prijs vanwege het arbeidsomstandigheden-convenant voor de bouwnijverheid. Nijpels, al in de assurantiewereld actief als president-commissaris van transportverzekeraar TVM, denkt De Twaalf Provinciën vier tot vijf jaar te dienen. Daarna wil hij terugkeren naar de politieke wereld.

Reageer op dit artikel