nieuws

Nieuwkomers moeten maanden wachten op WFD-vergunning De Autoriteit

Archief

Financiële Markten (AFM) slaagt er nog altijd niet in om nieuwkomers in de financiële dienstverlening een WFD-vergunning te verlenen

Starters blijven om die reden nog tot zeker eind mei verstoken van inkomsten. De toezichthouder moet eigenlijk binnen acht weken na een vergunningaanvraag een beslissing nemen. Die termijn is nu echter met nog eens acht weken verlengd. Garanties dat een beslissing dan genomen is, geeft de AFM niet. “We doen ons uiterste best”, zegt de toezichthouder. “Rechtspraak zegt dat we binnen een redelijke termijn moeten beslissen en als dat niet lukt, is er de mogelijkheid de termijn te verlengen”, klinkt het formeel vanuit Amsterdam. Omdat banken en verzekeraars geen zaken mogen doen met tussenpersonen zonder vergunning, blijven nieuwkomers tot zeker eind mei verstoken van inkomsten. De AFM ziet geen heil in een bijzondere overgangsregeling. “We kunnen dit proces niet afraffelen. Zorgvuldigheid is vereist”, aldus een woordvoerder. Groot volume? Volgens de AFM zijn aanvragers mede schuldig aan de vertraging “omdat formulieren niet allemaal correct worden ingevuld”. De hoofdoorzaak ligt volgens de toezichthouder in “het grote volume aanvragen”. Hoeveel bedrijven een brief hebben gekregen met de mededeling dat behandeling van hun aanvraag nog wel eens acht weken op zich kan laten wachten, wil de toezichthouder echter niet zeggen. Een indicatie voor “het grote volume” is het aantal inschrijvingen van starters in de registers van de Kamers van Koophandel. Sinds 1 januari hebben 65 startende assurantietussenpersonen zich aangemeld. In de drie maanden daarvoor deden nog eens vijftig bedrijven dat. Noodkreet Bedrijven die in 2005 een inschrijving hadden in het SER-register van assurantietussenpersonen, kunnen hangende hun aanvraagprocedure gewoon blijven werken. De AFM heeft een jaar de tijd om over hun aanvraag te beslissen. Een dergelijke regeling is en komt er niet voor mensen die ná 1 januari 2006 een assurantiebedrijf starten, stelt de AFM. “Is het soms de bedoeling dat er geen nieuwe ondernemers meer tot de markt toetreden”, vraagt Peter Janssen zich vertwijfeld af. De Limburger schreef zijn bedrijf MFP Financieel Advies (Doenrade) in december in bij de Kamer van Koophandel en vroeg in januari de WFD-vergunning aan. “Op 3 februari heb ik een spoedbrief gestuurd naar de AFM en sindsdien ben ik wekelijks telefonisch met ze in de slag. Maar een vergunning heb ik nog altijd niet. Eind maart kreeg ik eerst een brief dat ze de beslistermijn met zestien weken hebben verlengd. Begin deze maand repte een tweede brief weer van een verlenging met acht weken. Voor ik goed en wel bezig ben, is de continuïteit van mijn bedrijf al in gevaar!”, zo luidt zijn noodkreet. Tijdelijke regeling Volgens Janssen ligt bij Reaal al voor ruim ? 25.000 jaarpremie aan levensverzekeringsaanvragen. Provisie krijgt hij echter niet, zolang de AFM geen vergunning heeft verleend en Reaal dus niet tot een aanstelling als tussenpersoon kan overgaan. “Nog drie weken en ik kan de deur hier op slot doen.” Janssen vindt het onbegrijpelijk dat er geen tijdelijke regeling voor mensen zoals hij getroffen kan worden. “Ik voldoe aan alle vereisten. Ik heb een Assurantie B-diploma, heb Pensioen Praktijk 1 en 2 gehaald, ben Erkend Hypotheek Adviseur en Master in Financial Planning. Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ben aangesloten bij het klachteninstituut, ingeschreven als cliëntenremisier bij de AFM. Enfin, ik voldoe volgens mij ruimschoots aan de vereisten om hypotheken en levensverzekeringen te adviseren bij particuliere klanten.”

Reageer op dit artikel