nieuws

Nieuwe ziektekostenverzekering Nuts

Archief

Nuts heeft deze week bij het intermediair haar nieuwe ziektekostenverzekering gepresenteerd. De ‘Zeker op Maat Polis’ kent drie pakketten, conform de marktontwikkeling van de jongste jaren. Een opmerkelijk aspect is, dat de verzekerden elke drie jaar non-select, dus zonder medische keuring of gezondheidsverklaring, kunnen overstappen op een ander pakket.

De drie pakketten zijn gedoopt Compact, Compleet en Comfort. Het Compact-pakket biedt vergoeding van de belangrijkste medische kosten, het Comfort-pakket is “werkelijk van alle gemakken voorzien”.
Voor alle drie pakketten geldt, dat wanneer de verzekerde thuis wil herstellen, alles via de Nuts Zorgcentrale wordt geregeld. Bij lange wachttijden voor een bepaalde ingreep is behandeling in een privé-kliniek mogelijk. Nuts draagt de extra kosten. Voor hartchirurgie kan men in bepaalde gevallen terecht in het London Independent Hospital.
Buitenland
Als men tijdens vakantie in Frankrijk of Spanje medische hulp behoeft, geeft Nuts gratis advies over ziekenhuizen, artsen en geneesmiddelen. Dit advies kan ter plaatse telefonisch worden ingewonnen en in het Nederlands.
Compact
Het Compact-pakket biedt volledige vergoeding van de kosten van ziekenhuisverpleging, dagbehandeling, specialistische hulp, medicijnen, verloskundige hulp, weefseltypering, donorkosten/orgaantransplantatie, nierdialyse, bevalling in ziekenhuis (medische noodzaak), ambulancevervoer, revalidatie, en huisarts.
Voorts zijn er vergoedingen voor o.m. fysiotherapie (75%), thuisverpleging (120 dagen à f 300 per dag), orthodontie voor kinderen (75% tot f 1.750) kraamzorg (f 1.500 of in natura via Zorgcentrale), diëtist (75%) en second opinion.
Compleet
In vergelijking met Compact kent het Compleet-pakket ruimere vergoeding voor orthodontie en kraamzorg.
Het Compleet-pakket onderscheidt zich voorts door dekking van de kosten van o.m.: repatriëring (tot f 15.000), ivf (max. 3 pogingen, eigen bijdrage f 800 per poging), farmaceutische hulp boven GVS, Europadekking, alternatieve geneeswijze (20 behandelingen à f 60), eerstelijns psychologische hulp (75% tot f 1.000).
Comfort
Het Comfortpakket biedt 100% dekking voor nagenoeg alle onder Compact en Compleet bestaande dekkingen. Specifieke voorzieningen van het Comfortpakket zijn:
– herstellingsoord (max. 42 dagen; max. f 150 per dag); – verblijf ouders in gasthuis bij opname kind in ziekenhuis; – thuisopvang bij opname in ziekenhuis (max. f 100 per dag); – brilleglazen (1 x per 3 jaar, f 500); – couveuse-nazorg (max. 12 uur tot max. f 45 per dag); – cosmetische chirurgie; – kuuroorden (1 x per 3 jaar, max. f 5.500 per verblijf).
Tarieven
Men kan verzekeren zonder eigen risico of kiezen voor f 250, f 500, f 1.000 of (alleen voor gezinnen) f 2.000. Het eigen-risicobedrag kan aan het begin van elk jaar worden gewijzigd. Aan verlaging van het eigen risico gaat een medische keuring vooraf.
De premies zijn leeftijdgebonden, waarbij kan worden opgemerkt, dat de leeftijdsgroep 18 t/m 34 jaar één categorie vormt. Men betaalt voor maximaal twee kinderen jonger dan 18 jaar premie. Verzekerden die voor klasseverzekering 2a of 2b hebben gekozen, ontvangen van Nuts een uitkering van f 50 per dag voor elke dag dat 2e-klasseverpleging niet mogelijk is. Verzekerden in gebieden waarvan de postcode begint met de cijfers 16 t/m 18 en 78 t/m 99 (globaal: Kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe) genieten een regiokorting van 10%.

Reageer op dit artikel