nieuws

Nieuwe ziektekostenpolis van de Amersfoortse

Archief

Nieuwe ziektekostenpolis van de Amersfoortse

‘Optimaal’ heet de nieuwste ziektekostenverzekering van De Amersfoortse. Het product heeft een uitgebreidere dekking dan de huidige polissen, maar is zonder tandartsdekking voor volwassenen.
De Amersfoortse had voor de ziektekostenverzekering twee mogelijkheden: de Basisverzekering (die tot voor kort de Top Overstap heette) en de Ziektekostenverzekering Uitgebreid (voorheen: de Top Zorg ’99) die bestaat uit drie modules. De Ziektekostenverzekering Optimaal is uitgebreider dan deze drie modules (A, B en C) samen.
De Optimaal, die geen dekking geeft voor tandartskosten voor volwassenen, geeft (net als het uitgebreide product) 100% dekking voor de gebruikelijke dekkingen zoals tandheelkunde tot 18 jaar, huisartsenhulp, verloskundige hulp, medicijnen, en voor zaken als logopedie en nierdialyse. Het verschil met het uitgebreide product is: een uitkering van / 3.000 voor kraamzorg of een dekking in natura (in plaats van / 2.200 of in natura met een eigen bijdrage van f 48 per dag), een onbeperkte dekking voor ergotherapie (in plaats van maximaal 5 uur),een onbeperkte dekking voor fysiotherapie (in plaats van 18 behandelingen per indicatie), en een onbeperkte dekking voor alternatieve geneeswijzen (arts, fysiotherapeut, chiropractor) met een maximum van f 75 per consult (in plaats van totaal f 500 per verzekerde per jaar inclusief medicijnen).
Voorts geeft de Optimaal dekking voor de volgende zaken (waarvoor het moduleproduct geen dekking biedt): alternatieve geneeswijzen die niet door een arts worden uitgevoerd (10 behandelingen van maximaal / 65 per verzekerde), medicijnen voorgeschreven door een alternatieve arts (met een maximum van f 1.000 per verzekerde), orthodontie kinderen (100% vergoeding), vaccinatie in verband met verblijf in het buitenland, en griepinjecties.
Ter vergelijking met de dekking van de Optimaal met de Ziektekostenverzekering Uitgebreid: dit moduleproduct (A, B en C) kan nog worden uitgebreid met een aanvullende dekking voor onder meer extra behandelingen fysiotherapie en een tandartsdekking voor volwassenen met een vergoeding (100%) van maximaal / 2000 per verzekerde.
Premiestelling
De Optimaal heeft – net als de andere twee producten – een tarief voor verzekerden die de polis sloten voor het 50e jaar (tarief 1) en voor verzekerden die het sloten na het 50e jaar (tarief 2). Verzekerden in tarief 1 blijven na het 50e jaar voor dit tarief verzekerd. Na het 50e jaar stijgt de premie niet meer. De premie is gebaseerd op de individuele leeftijd van de verzekerde.
Voor verzekerden in tarief 2 stijgt de premie na het 60e jaar niet meer. De premie is gebaseerd op de oudste verzekerde.
Bij de acceptatie is de indeling in tarief 1 of 2 afhankelijk van de oudste verzekerde.
Premies
Bij een eigen-risicobedrag van / 1.000 betaalt een verzekerde (klasse 3) in de leeftijd van 35 t/m 39 jaar een jaarpremie van f 1.535. Na zijn 50e betaalt deze verzekerde / 2.259.
Een verzekerde in tarief 2 (acceptatie na het 50e jaar) betaalt bij een eigen-risicobedrag van / 1.000 (klasse 3) in de leeftijdsgroep van 40 t/m 54 jaar een jaarpremie van f 2.383. Na het 60e jaar betaalt deze verzekerde f 2.941.
Voor beide tarieven geldt bij een eigen-risicobedrag van f 1.000 voor kinderen tot 18 jaar een jaarpremie van f 809 en voor kinderen van 18 tot 28 jaar van f 1.011 per jaar. Voor beide tarieven geldt voor klassedekking 2b een premieopslag van / 406 en voor klasse 2a van / 656 per jaar.
Wie de Optimaal wil uitbreiden met een tandartsdekking voor volwassenen, betaalt een jaarpremie van f 230 (vergoeding 75%, maximale dekking f 1.000 per verzekerde per jaar), f 260 (75%, maximum f 2.000) of f 290 (75%, geen maximum vergoeding).
Actie voor Artsen zonder Grenzen
De Amersfoortse grijpt de introductie van de Ziektekostenverzekering Optimaal aan om Artsen zonder Grenzen te steunen. Bij de mailing aan het intermediair zit een antwoordkaart. Als die wordt teruggezonden, krijgt Artsen zonder Grenzen f 15. Als 75% van de betrokken tussenpersonen de kaart inzendt, verdubbelt De Amersfoortse het totale bedrag.

Reageer op dit artikel